Bytový dům Mendlovo náměstí 8

Činžovní dům na Mendlově náměstí č. 16/8 v Brně patřil mezi nejstarší pavlačové domy na Starém Brně se zdobným klasicistním průčelím nepravidelného čtyřpodlažního hlavního traktu obráceného do náměstí a protáhlým lichoběžníkově se rozšiřujícím dvorem s trojpodlažními budovami dvorního traktu.

Historie

Přesný rok výstavby pavlačového domu není znám, dle dochovaných fotografií a řešení domu se však lze domnívat, že dům Mendlovo náměstí č. 8 vznikl na místě starší zástavby na pravém břehu Svrateckého náhonu již před rokem 1850 jako jeden z prvních pavlačových domů na Starém Brně. Je typický svojí dispozicí do ulice obráceného vyššího domu se zdobnou fasádou a průjezdem, za kterým se rozkládá dvůr s kolmo postavenými nižšími budovami dvorního traktu, případně i se zadním traktem. Všechny budovy byly navzájem propojeny několika pvlačemi, obíhajícími celý dvůr.

Dům sloužil svému účelu bez zásadních změn až do 90. let 20. století. Dne 3. května 1958 byl vyhlášen kulturní památkou požívající právní ochranu, přesto došlo v roce 1993 po požáru ke zbourání cenného dvorního traktu a poškození hlavní budovy v uličním traktu. Následně byla po opakovaných pokusech ze strany majitele nemovitosti (společnosti Ventana, pozdji Oltec) dne 16. listopadu 2016 ochrana památky zrušena (dokument o deklaratorním rozhodnutí o zrušení památkové ochrany z neznámých důvodů na stránkách NPÚ chybí). V roce 2019 se zbývající budova (uliční trakt) stala předmětem rekonstrukce, která možná přejde až v demolici objektu nebo některých jeho částí a další nevratné poškození poslední zachovalé strany Mendlova náměstí.

V blízké budoucnosti je v těsném sousedství domu plánováno vybudování nové ulice, která spojí skrze dvorní trakty Mendlovo náměstí s Hybešovou ulicí a zlikviduje tak další skupinu romantikcýh brněnských zákoutí.

Popis

Poslední zachovalou částí původního obytného souboru je novoklasicistní čtyřpodlažní budova obrácená do mendlova náměstí s pěti okenními osami, členěná trojicí kordonových říms. Nad průjezdem s kamenným portálem se nachází širší trojsdružená okna, veškerá okna jsou lemovaná šambránami, okna ve druhém podlaží frontony. Za průjezdem navazoval do roku 1993 lichoběžníkově se rozšiřující dvorní trakt trojpodlažních budov propojených pavlačemi s uličním traktem. Původní střechy všech budov byly jednoduché sedlové. Uprostřed nádvoří se nacházel do roku 2016 strom.

Budova uličního traktu byla od roku 1993 opuštěná, později došlo k provizorní rekonstrukci přízemních prostor (1. nadzemní podlaží), kde pak do roku 2018 působilo pohřebnictví Nostalgie a hospoda U všech svatých. Od přelomu let 2018 a 2019 byla budova využívána pouze jako nosič pro obří reklamní poutače a poslední zbytky pavlačí byly odřezány, čímž se dům stal v zásadě nepřístupným.

Evidenční list kulturní památky. Ochranu požíval dům od 3. 5. 1958 zejména kvůli zajímavému, nepravidelnému tvaru trojpodlažních pavlačových domů ve dvorním traktu. Poté, co byl celý dvorní trakt v roce 1993 zbořen a proměněn na parkoviště, byla na třetí pokus majitele památková ochrana domu zase odňata. Samozřejmě, otázka, v čem vlastně tedy ochrana spočívá, je zcela na místě. Strom ze dvora padl v roce 2017.
Evidenční list kulturní památky. Ochranu požíval dům od 3. 5. 1958 zejména kvůli zajímavému, nepravidelnému tvaru trojpodlažních pavlačových domů ve dvorním traktu. Poté, co byl celý dvorní trakt v roce 1993 zbořen a proměněn na parkoviště, byla na třetí pokus majitele památková ochrana domu zase odňata. Samozřejmě, otázka, v čem vlastně tedy ochrana spočívá, je zcela na místě. Strom ze dvora padl v roce 2017.
Pohled z místa kdysi krásného, lichoběžníkového dvora na dům č. 8 již bez krovů.
Pohled z místa kdysi krásného, lichoběžníkového dvora na dům č. 8 již bez krovů.
Vyklízení domu začalo na konci roku 2018. Tehdy tu kromě pohřebnictví skončila i naproti umístěná a proslulá hospoda U všech svatých.
Vyklízení domu začalo na konci roku 2018. Tehdy tu kromě pohřebnictví skončila i naproti umístěná a proslulá hospoda U všech svatých.
Byty v domě nejsou zvlášť zajímavé, svojí velikostí i dispozicí odpovídají polovině 19. století. Výhled z oken ovšem stojí za návštěvu.
Byty v domě nejsou zvlášť zajímavé, svojí velikostí i dispozicí odpovídají polovině 19. století. Výhled z oken ovšem stojí za návštěvu.
Dnešní německé gymnázium vyrostlo po roce 1896 na místě skupiny pitoreskních domků krčících se nad hladinou Svrateckého náhonu.
Dnešní německé gymnázium vyrostlo po roce 1896 na místě skupiny pitoreskních domků krčících se nad hladinou Svrateckého náhonu.
Podle tradičního novoklasicistního schématu se nad průjezdem do domu nachází nejlepší byty s dělěnými okny v průčelí.
Podle tradičního novoklasicistního schématu se nad průjezdem do domu nachází nejlepší byty s dělěnými okny v průčelí.
Ačkoliv tahle láhev okurek pochází z Modřic, podnik Fruta měl svou provozovnu jen o pár desítek metrů dál - na začátku Pekařské ulice.
Ačkoliv tahle láhev okurek pochází z Modřic, podnik Fruta měl svou provozovnu jen o pár desítek metrů dál - na začátku Pekařské ulice.
Odhalené krovy připomínají ohlodanou velrybí kostru, skrze níž je vidět nebe nad Brnem.
Odhalené krovy připomínají ohlodanou velrybí kostru, skrze níž je vidět nebe nad Brnem.
Tyhle trámy jsou necelých 200 let staré. A bezesporu by sloužily i nadále, kdyby nedošlo na rekonstrukci domu.
Tyhle trámy jsou necelých 200 let staré. A bezesporu by sloužily i nadále, kdyby nedošlo na rekonstrukci domu.
Zákoutí půd a starých střech jsou zvláštními oázami uprostřed ruchu velkoměsta. Ačkoliv jen o pár metrů níže klokotá bujarý život, tady se věci nehýbou desítky i stovky let. Takových zákoutí, kde se může skrývat téměř cokoliv, má Brno pořád ještě dost.
Zákoutí půd a starých střech jsou zvláštními oázami uprostřed ruchu velkoměsta. Ačkoliv jen o pár metrů níže klokotá bujarý život, tady se věci nehýbou desítky i stovky let. Takových zákoutí, kde se může skrývat téměř cokoliv, má Brno pořád ještě dost.
Rohová kamnová kachle - už se asi nikdy nedozvíme, kde a koho hřála, než se odebrala na půdu do zapomnění a nakonec - dnes - na smetiště dějin.
Rohová kamnová kachle - už se asi nikdy nedozvíme, kde a koho hřála, než se odebrala na půdu do zapomnění a nakonec - dnes - na smetiště dějin.
Výhled na Staré brno skrze rozpáraný vikýř. Poslední pavlačové domy se střídavým úspěchem odolávají naneštěstí obvykle nenápaditým moderním stavbám. Dožijí se alespoň některé i dalšího století?
Výhled na Staré brno skrze rozpáraný vikýř. Poslední pavlačové domy se střídavým úspěchem odolávají naneštěstí obvykle nenápaditým moderním stavbám. Dožijí se alespoň některé i dalšího století?
AZ tower jako jedna ze světlejších výjímek mezi moderními stavbami v Brně. Vyrostl na místě, kde kvůli němu nebylo třeba zbourat blok starších domů a má nezaměnitelný, avšak nikterak agresivní výraz. Brno potřebuje více podobných staveb namísto Špalíčků, Nových Vlněn a Titanií.
AZ tower jako jedna ze světlejších výjímek mezi moderními stavbami v Brně. Vyrostl na místě, kde kvůli němu nebylo třeba zbourat blok starších domů a má nezaměnitelný, avšak nikterak agresivní výraz. Brno potřebuje více podobných staveb namísto Špalíčků, Nových Vlněn a Titanií.
Pohled na Mendlovo náměstí ověnčené paneláky, jež představují jednu z největších tragedií brněnského urbanizmu. Z malebného náměstí, kterým protékal romantický náhon se díky nim stal rozervaný okraj nevzhledného sídliště.
Pohled na Mendlovo náměstí ověnčené paneláky, jež představují jednu z největších tragedií brněnského urbanizmu. Z malebného náměstí, kterým protékal romantický náhon se díky nim stal rozervaný okraj nevzhledného sídliště.
Pozůstatky z dob, kdy se elektřina ve městech vedla nad zemí neizolovanými dráty.
Pozůstatky z dob, kdy se elektřina ve městech vedla nad zemí neizolovanými dráty.
Demolice střechy probíhá na sklonku léta 2019 citlivým způsobem, s ukládáním odstraněného materiálu do černých plastových vaků.
Demolice střechy probíhá na sklonku léta 2019 citlivým způsobem, s ukládáním odstraněného materiálu do černých plastových vaků.
Na veškerou střešní krytinu je jich zapotřebí poměrně hodně. Navíc dům stojí při kraji rušné komunikace, a tak nesmí spadnout dolů ani taška.
Na veškerou střešní krytinu je jich zapotřebí poměrně hodně. Navíc dům stojí při kraji rušné komunikace, a tak nesmí spadnout dolů ani taška.
Pozorovatele mohou překvapit anglické nápisy na vacích upomínající na jejich původ v ruském Volgogradu. Nebo možná na původ zboží, které ve vacích z Ruska původně přijelo?
Pozorovatele mohou překvapit anglické nápisy na vacích upomínající na jejich původ v ruském Volgogradu. Nebo možná na původ zboží, které ve vacích z Ruska původně přijelo?
Na konci 20. století byla zajímavým způsobem opravena střecha domu. Přes eternitovou krytinu, zchátralou v průběhu pozdního socializmu, někdo natloukl další vrstvu střešních latí a na ně uložil tašky z pálené hlíny.
Na konci 20. století byla zajímavým způsobem opravena střecha domu. Přes eternitovou krytinu, zchátralou v průběhu pozdního socializmu, někdo natloukl další vrstvu střešních latí a na ně uložil tašky z pálené hlíny.
Nápis se v hranické cihleně poněkud rozmazal, přesto je pro identifikaci výrobce více než dostatečný.
Nápis se v hranické cihleně poněkud rozmazal, přesto je pro identifikaci výrobce více než dostatečný.
Výhledy do dvorků na Starém Brně jsou po západu slunce srdceryvné. Kdysi nekonečný labyrint továrních dvorů propletený uličkami s pavlačovými domy, se postupně mění na jednolitou asfaltovou plochu parkovišť.
Výhledy do dvorků na Starém Brně jsou po západu slunce srdceryvné. Kdysi nekonečný labyrint továrních dvorů propletený uličkami s pavlačovými domy, se postupně mění na jednolitou asfaltovou plochu parkovišť.
Jedno z nejzajímavějších území v Brně, osídlené již před vznikem samotného města, dnes strádá. Přestože tudy má vést v blízké budoucnosti nová městská třída, mají ještě tovární dvorky, co nabídnout.
Jedno z nejzajímavějších území v Brně, osídlené již před vznikem samotného města, dnes strádá. Přestože tudy má vést v blízké budoucnosti nová městská třída, mají ještě tovární dvorky, co nabídnout.

Zdroje

  1. Národní památkový ústav: Památkový katalog: Činžovní dům. Dostupné z https://pamatkovykatalog.cz/cinzovni-dum-13452557.
  2. Národní památkový ústav: Památkový katalog: Činžovní dům. Dostupné z https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/cinzovni-dum-158382.
  3. Encyklopedie města Brna: Mendlovo náměstí. Dostupné z https://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=3310.
 
Článek ze dne 6. 9. 2019 byl naposledy upraven dne 7. 9. 2019 a zobrazen celkem 14488×, naposledy dne 22. 5. 2024 v 18:33.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Úpravna vody Kníničky
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Čerpací stanice Kamenný mlýn
Svratecký náhon
Popis Názvem Svratecký náhon bývá označováno vodní dílo - umělý tok odbočující z řeky Svratky v dnešních brněnských Pisárkách nad (v roce 2014 již nevyuží…
Bytový dům Hybešova 41
Bytový dům Hybešova 41
Bytový dům na Hybešově ulici č. 41 a k němu přiléhající přístavba dvorního traktu s číslem 41a byly stavby na Starém Brně, zbourané na sklonku roku 2019. …
Bytový dům Dornych 55
Bytový dům Dornych 55
Bytový dům na ulici Dornych 55 v brněnském Komárově byl původně výstavním bydlením pro vedoucí zaměstnance přilehlých škrobáren. Dům z 19. století byl v ro…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-05-22]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Bytov%c3%bd%20d%c5%afm%20Mendlovo%20n%c3%a1m%c4%9bst%c3%ad%208.
 
Desktopová verze | Mobilní verze