Pivovarský sklep za Kollárovou ulicí

Sklep, který je pozůstatkem nejzápadnější části rozsáhlého pivovarského podzemí v Králově Poli, má rozměry 5,7 m × 37,7 m.
Sklep, který je pozůstatkem nejzápadnější části rozsáhlého pivovarského podzemí v Králově Poli, má rozměry 5,7 m × 37,7 m.

Pivovarský sklep mezi Kollárovou a Metodějovou ulicí v Brně-Králově Poli je nejzápadnějším ze systému sklepů, které sloužily dnes přestavěnému královopolskému pivovaru. Po demolici budovy nad sklepem v roce 2021 byly podzemní prostory sanovány a v rámci výstavby bytového domu Starý pivovar zpřístupněny.

Historie

Pivovar u kartuziánského kláštera v Králově Poli byl vystavěn až poměrně pozdě a to zřejmě v roce 1623, kdy klášter získal kompenzaci za škody utrpěné během stavovského povstání. Pivovar vyrostl naproti vlastnímu konventu přes dnešní Božetěchovu ulici, v prostoru hospodářského dvora. Záhy se stal konkurencí brněnského pivovaru, což bylo příčinou mnoha sporů mezi kartuziány a městem Brnem. Pivovar však prosperoval a jeho provoz pokračoval i po přelomovém roce 1784, kdy byl klášter zrušen a posléze přestavěn na kasárna.

Jako součást samostatného hospodářství, které několikrát změnilo majitele, vařil pivovar pivo až do roku 1873, kdy byl zrušen. V provozu ovšem i nadále zůstala sladovna jako součást jednoho ze dvou velkých brněnských průmyslových pivovarů: Moravia. Sladovna pokračovala v provozu do 2. světové války, po které se areál stal státním majetkem a využíván byl Vysokou školou zemědělskou: výroba piva zde definitivně skončila. V 90. letech 20. století pak větší část areálu získalo Vysoké učení technické, které zde vybudovalo mnohoúčelový univerzitní areál a západní mladší areál developerská společnost Domoplan, která budovu sladovny zdemolovala a na místě dvora vybudovala bytový dům Starý Pivovar.

Na mapě páně Sklenářově z roku 1931 je barevně vyznačeno stáří budov. Zatímco černý klášter pochází zpřed roku 1620, fialové budovy jsou mladší, z období 1620–1782, modré budovy na Metodějově ulici z období 1782–1850 a červené budovy byly postaveny až ve 2. polovině 19. století. K nim patří i dvorní část pivovaru, pod kterou se nachází žlutě vyznačený sklep.
Na mapě páně Sklenářově z roku 1931 je barevně vyznačeno stáří budov. Zatímco černý klášter pochází zpřed roku 1620, fialové budovy jsou mladší, z období 1620–1782, modré budovy na Metodějově ulici z období 1782–1850 a červené budovy byly postaveny až ve 2. polovině 19. století. K nim patří i dvorní část pivovaru, pod kterou se nachází žlutě vyznačený sklep.

V souvislosti s rozdělením pozemků mezi VUT a areál bytového domu byly odděleny rovněž sklepy pod povrchem a došlo k zazdění trojice spojovacích chodeb. Dle vyjádření společnosti Domoplan budou po dokončení bytového domu sklepy zachovány a využity jako zázemí pro obyvatele domu pod přilehlým parkem.

Popis

Sklep je nejzápadnější částí poměrně rozlehlého podzemí, jehož východní část je nadále využívána v rámci kulturních prostor víceúčelového areálu VUT. Se sklepy byl původně propojen trojicí spojovacích chodeb, které jsou zazděné. Sklep je mělko uložen, de facto se nachází přímo pod povrchem budovaného parku, neboť nad ním stála dvorní budova sladovny, zdemolovaná v roce 2021. Prostor je tvořen jedinou místností obdélníkového půdorysu o rozměrech 5,7 m × 37,7 m s orientací kolmo k Metodějově ulici. Vstup do sklepa z povrchu je šikmým schodištěm/rampou z jižní strany původní budovy sladovny. Mimo to vede do prostoru zaklenutého valenou klenbou celkem 6 větracích šachet o půdorysných rozměrech přibližně 50 cm × 90 cm.

Vstup do sklepa schodištěm, které se nacházelo uvnitř budovy sladovny zdemolované v roce 2021. Vpravo jsou vidět zrekonstruované budovy pivovaru, které jsou v majetku Vysokého učení technického. Východní část sklepů pod nimi dnes slouží pro pořádání kulturních akcí.
Vstup do sklepa schodištěm, které se nacházelo uvnitř budovy sladovny zdemolované v roce 2021. Vpravo jsou vidět zrekonstruované budovy pivovaru, které jsou v majetku Vysokého učení technického. Východní část sklepů pod nimi dnes slouží pro pořádání kulturních akcí.
Sklepy jsou pravděpodobně výrazně mladší než původní budovy pivovaru. Lze se domnívat, že šlo o rozšíření sklepů v průběhu 2. poloviny 19. století, čemuž by odpovídal i styl poměrně ploché a široké valené klenby.
Sklepy jsou pravděpodobně výrazně mladší než původní budovy pivovaru. Lze se domnívat, že šlo o rozšíření sklepů v průběhu 2. poloviny 19. století, čemuž by odpovídal i styl poměrně ploché a široké valené klenby.
Vchody do dvou ze tří spojovacích chodeb, které dodnes vedou ke sklepům pod areálem VUT.
Vchody do dvou ze tří spojovacích chodeb, které dodnes vedou ke sklepům pod areálem VUT.
Tudy se do studentského kulturního centra (bez kladiva) nedostanete.
Tudy se do studentského kulturního centra (bez kladiva) nedostanete.
A tudy taky ne. Za srovnání však stojí kvalita tehdejšího a současného zdiva.
A tudy taky ne. Za srovnání však stojí kvalita tehdejšího a současného zdiva.

Zdroje

  1. Pivovary.info: Klášterní pivovar Brno-Královo Pole. Dostupné z https://www.pivovary.info/?p=92596.
  2. Heinz, T.: Novostavba v Brně ukrývá poklad. Pivovarnický sklep pod parčíkem, podívejte se. Dostupné z https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/novostavba-v-brne-ukryva-poklad-pivovarnicky-sklep-pod-parcikem-podivejte-se-202.html.
  3. Walter, V.: Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna. Dostupné z http://www.vilemwalter.cz/mapy/.
 
Článek ze dne 22. 5. 2024 byl naposledy upraven dne 23. 5. 2024 a zobrazen celkem 15342×, naposledy dne 22. 7. 2024 v 18:23.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Sklepy pivovaru Moravia
Sklepy pivovaru Moravia
Historicky druhým nejvýznamnějším pivovarem v Brně (po starobrněnském pivovaru) byl v první polovině 20. století průmyslový pivovar Moravia. Ačkoliv šlo o …
Podzemí řečkovického pivovaru
Podzemí řečkovického pivovaru
Podzemí pod bývalým pivovarem v Brně-Řečkovicích tvoří spletitý systém relativně mělce uložených chodeb a nádrží, jehož část se již v minulosti zhroutila. …
Pivovar Moravia
Pivovar Moravia
Jako pivovar(y) Moravia bývá označovaná zaniklá akciová společnost se sídlem v Brně na rohu Štefánikovy a Kotlářské ulice, historicky druhý nejvýznamnější vý…
Sklepy hospody U veliké dýmky
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Čerpací stanice Kamenný mlýn
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-07-23]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Pivovarsk%C3%BD%20sklep%20za%20Koll%C3%A1rovou%20ulic%C3%AD.
 
Desktopová verze | Mobilní verze