Sklepení pod Orlí ulicí

Pohled z hlavní místnosti současného sklepení k chodbě, která spojovala pod ulicí domy č. p. 11 a 16. Světlo září ze směru od domu č. p. 11. Dnes je chodba z obou stran přerušena a nevede tedy odnikud nikam.
Pohled z hlavní místnosti současného sklepení k chodbě, která spojovala pod ulicí domy č. p. 11 a 16. Světlo září ze směru od domu č. p. 11. Dnes je chodba z obou stran přerušena a nevede tedy odnikud nikam.
Pohled do chodby, která napříč Orlí ulicí spojovala domy č. p. 11 a 16, směrem k dou č. p. 16 (Dům u kamenné panny). Za zdí se skrývá složitý systém sklepů bývalé pošty.
Pohled do chodby, která napříč Orlí ulicí spojovala domy č. p. 11 a 16, směrem k dou č. p. 16 (Dům u kamenné panny). Za zdí se skrývá složitý systém sklepů bývalé pošty.
Pohled na opačný konec chodby. Zazděna byla proto, že těsně za ní prochází od 90. let 20. století sekundární kolektor. Nebýt jeho nešetrné výstavby, bylo tudy možné dojít až do labyrintu pod domem č. 11.
Pohled na opačný konec chodby. Zazděna byla proto, že těsně za ní prochází od 90. let 20. století sekundární kolektor. Nebýt jeho nešetrné výstavby, bylo tudy možné dojít až do labyrintu pod domem č. 11.
Směrem z kopce, tj. k severovýchodu, vede rovnoběžně s Orlí ulicí zazděná chodba. Za příčkou je zával a za ním možná dosud neobjevené podzemní prostory. Z nich vychází kořínky, které prorůstají zdí a vytváří na ní vějíře jako obrazce z ilustrací Pavla Čecha.
Směrem z kopce, tj. k severovýchodu, vede rovnoběžně s Orlí ulicí zazděná chodba. Za příčkou je zával a za ním možná dosud neobjevené podzemní prostory. Z nich vychází kořínky, které prorůstají zdí a vytváří na ní vějíře jako obrazce z ilustrací Pavla Čecha.
Pohled zpět do hlavní místnosti současného sklepení (k jihozápadu). Tubus s žebříkem byl proražen v rámci sanace provedené v roce 2002 po objevení sklpů pod Orlí ulicí.
Pohled zpět do hlavní místnosti současného sklepení (k jihozápadu). Tubus s žebříkem byl proražen v rámci sanace provedené v roce 2002 po objevení sklpů pod Orlí ulicí.
Místa je tu dostatek na přespání celého oddílu. V místnosti lze také pěkně zpívat, recitovat nebo jen tak klábosit. Odvážnější mohou zkusit na štěrku i tančit.
Místa je tu dostatek na přespání celého oddílu. V místnosti lze také pěkně zpívat, recitovat nebo jen tak klábosit. Odvážnější mohou zkusit na štěrku i tančit.
Nezbytná nika na svícen jako prakticky v každém brněnském historickém sklepě.
Nezbytná nika na svícen jako prakticky v každém brněnském historickém sklepě.
Jako bychom ani nechtěli věřit svým očím. Voda je tu, několik metrů pod zemským povrchem, nějaká hustší. Průzračné kapky se z cihelného klenutí snáší pomalu jako kdyby byly z medu.
Jako bychom ani nechtěli věřit svým očím. Voda je tu, několik metrů pod zemským povrchem, nějaká hustší. Průzračné kapky se z cihelného klenutí snáší pomalu jako kdyby byly z medu.
Umístění sklepů přímo pod ulicí je potenciálně problematické. V roce 1993 se zde neznámá slečna propadla do polozasypaného sklepa, jen několik desítek centimetrů za zdí sklepa prohází kolektor, po povrchu jezdí těžká auta. Je proto na místě, sledovat, zda se praskliny ve zdivu nezvětšují. (Nezvětšují.)
Umístění sklepů přímo pod ulicí je potenciálně problematické. V roce 1993 se zde neznámá slečna propadla do polozasypaného sklepa, jen několik desítek centimetrů za zdí sklepa prohází kolektor, po povrchu jezdí těžká auta. Je proto na místě, sledovat, zda se praskliny ve zdivu nezvětšují. (Nezvětšují.)

Nevelké sklepení přímo pod povrchem Orlí ulice je posledním pozůstatkem spojovacího systému podzemních chodeb mezi historickým domem č. 16 na této ulici (tzv. Dům u kamenné panny), dříve brněnskou poštou a dnes již neexistujícími domy na parcelách č. 9 a 11. Z hlavní místnosti přístupné z povrchu lze přejít do oboustranně přerušeného úseku chodby kolmé k Orlí ulici, která byla na severozápadě zazděna z důvodu výstavby sekundárního kolektoru pod ulicí a na jihovýchodě z důvodu zamezení vstupu do sklepení zrekonstruovaného Domu u kamenné panny.

Historie

Historie sklepení je úzce spjata s původem bohatě podsklepeného domu č. 16, tzv. Domu u kamenné panny, který pochází pravděpodobně ze 14. nebo 15. století a již v té době víceméně jistě disponoval gotickým sklepením. Pravděpodobně nelegálním rozšířením sklepa domu pod ulici vznikly současné prostory, propojené spojovací chodbou jak s domem č. 16, tak později s domy č. 9 a 11 na protější straně ulice. Jak dlouho byla podzemní spojovací chodba využívána není možné zjistit, v průběhu 20. stoltí však byla již zcela určitě zapomenuta a částečně zavalena hlínou a sutí. Definitivní přerušení spojovací chodby pak připadá na 90. léta 20. století, kdy byl pod Orlí ulicí proražen nový sekundární kolektor, procházející ve stejné výšce jako historické sklepení, které tak muselo ustoupit moderní stavbě.

V 0. letech 21. století pak došlo ke generální rekonstrukci Domu u kamenné panny, která zahrnovala také rozsáhlé gotické sklepy. Ještě před rekonstrukcí byly v roce 2002 objeveny popisované prostory a pro zajištění bezpečnosti sklepů domu tak byly odděleny od prostor přímo pod domem nově vybudovanou zazdívkou.

Popis

Součsné sklepení se skládá z fragmentu spojovací chodby, kolmé k Orlí ulici a dvou k ní přiléhajících místností. Větší z nich, obélníkového půdorysu o rozměrech cca. 2 m × 6 m, sloužila pravděpodobně jako skladovací místnost na potraviny, propojená s chodbou jediným vstupem. V roce 2002 byla z povrchu vyražena válcová šachta, která spojuje tuto místnost s povrchem Orlí ulice. Menší místnost čtvercového půdorysu cca 2 m × 2 m ležící v sousedství hlavní prostory může být pozůstatkem schodiště nebo síně, ze které bylo možné vstupovat do dalších podzemních prostor pod odměm č. 16. Může ovšem jít také o miniaturní místnost skladového charakteru.

Spojovací chodba o délce cca 5 m končí na obou stranách moderními zazdívkami - na severozápadě oddělující sklepení od nově vybudovaného kolektoru, na jihovýchodě od rekonstruovanýh sklepů Domu u kamenné panny. Ve zdivu chodby lze navíc vysledovat zazdívku (viz foto) prostupu vedoucího severovýchodním směrem, za kterým je dle citovaných pramenů zával. Lze předpokládat, že v tomto místě se nacházely a možná dosud nacházejí další, dosud neobjevené, podzemní prostory.

Po sanaci provedené v roce 2002 jsou v současnosti prostory staticky zajištěné, s cihelnými, místy nesouvislou omítkou nahozenými stěnami a klenutými stropy. Podlaha místností se nachází v hloubce cca 5 m pod povrchem zemským. Podlaha je vysypána drobným štěrkem, který zaručuje, že se lze ve sklepení pohybovat suchou nohou a prostory tak mohou posloužit pro případné (sub) kulturní akce všeho druhu.

Prameny

  1. Svoboda, A: Brněnské podzemí kniha druhá. R-atlier, s. r. o., Brno, 2005.
 
Článek ze dne 20. 1. 2015 byl naposledy upraven dne 20. 1. 2015 a zobrazen celkem 13263×, naposledy dne 23. 4. 2024 v 22:07.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Stoka C02 pod Moravským náměstím
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Kryt pod Kraví horou
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Sklepení pod Masarykovou ulicí
Sklepení pod Masarykovou ulicí
Pokud lze najít nějaké místo, na kterém se člověk nachází víc než kdekoliv jinde „v Brně“, pak jsou to sklepy na nároží Masarykovy a Orlí ulice. Nejen, že …

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-24]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Sklepen%c3%ad%20pod%20Orl%c3%ad%20ulic%c3%ad.
 
Desktopová verze | Mobilní verze