Bytový dům Košinova 34

Na mapce z roku 1907 je vidět (žlutě zvýrazněný) dům i okolní zástavbu víceméně již v současném rozsahu. Ulice Košinova (tehdejší Třebízského) pokračovala svobodně k východu přes původní tok Ponávky (o dálnici na ulici Sportovní nebylo tehdy na desítky let dopředu ani pomyšlení) až ke starému královopolskému nádraží, které překonávala podchodem zhruba na místě dnešní lávky pro pěší ústící do ulice Sladkovského. Vpravo dole je dobře vidět vlečka do Montursdepa odbočující ze Staré Tišnovky směrem k jihozápadu.
Na mapce z roku 1907 je vidět (žlutě zvýrazněný) dům i okolní zástavbu víceméně již v současném rozsahu. Ulice Košinova (tehdejší Třebízského) pokračovala svobodně k východu přes původní tok Ponávky (o dálnici na ulici Sportovní nebylo tehdy na desítky let dopředu ani pomyšlení) až ke starému královopolskému nádraží, které překonávala podchodem zhruba na místě dnešní lávky pro pěší ústící do ulice Sladkovského. Vpravo dole je dobře vidět vlečka do Montursdepa odbočující ze Staré Tišnovky směrem k jihozápadu.
V roce 2016 je kdysi výstavní dům v dezolátním stavu. Ten však ještě umocňuje jeho tajemný vzhled promlouvající v hádankách o vlastní historii.
V roce 2016 je kdysi výstavní dům v dezolátním stavu. Ten však ještě umocňuje jeho tajemný vzhled promlouvající v hádankách o vlastní historii.

Původně bytový, později rodinný dům na nároží ulic Košinovy, Chaloupkovy a Škárovy byl vystavěn, stejně jako většina domů v okolních ulicích rychle se rozrůstajícího Králova Pole, na přelomu 19. a 20. století. Tehdejší samostatné město Královo Pole prodělávalo rychlý rozvoj, který vyvrcholil roku 1919 připojením Králova Pole spolu s dalšími obcemi, k tzv. Velkému Brnu. Motorem výstavby nových ulic bylo především rozšiřování brněnského průmyslu, ale také místní, královopolské strojírny Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik Lederer & Porges, která potřebovala stále více dělníků. Továrna založená v roce 1889 za nádražím nové dráhy z Brna do Tišnova, vybudovaným roku 1885, přežila na místě do současnosti.

Historie

Dům Košinova 34 byl vystavěn v roce 1896, jak je patrné ze střešní korouhve, a od svého dokončení prodělal pouze minimální změny. Předpokládáme, že původně sídlila v jeho přízemí retaurace. Pravděpodobně po 2. světové válce se v rámci znárodnění stal městským majetkem, kterým vydržel až do roku 2007, kdy byl po několika marných pokusech prodán do soukromého vlastnictví. Pravděpodobně v 80. letech 20. století byla v přízemí domu zřízena prodejna potravin, která však zanechala pouze minimální stopu v podobě ztrouchnivělého vývěsního štítu. V roce 2016 dům prodělal několik drobných oprav nesměle naznačujících očekávanou rozsáhlou rekonstrukci.

Popis

Dvouposchoďový, podsklepený dům zabírá celou šíři hrotitého domovního bloku mezi ulicemi Košinovou, Chaloupkovou a Škárovou. Půdorys ve tvaru písmene L odpovídá 5 okenním osám do Košinovy a 9 okenním osám do Chaloupkovy ulice, s původním vstupem do prodejny dveřmi v seseknutém nároží těchto ulic. Prostranství obrácené dovnitř domovního bloku bylo částečně vyplněno přízemní přístavbou se střechou tvořící terasu obehnanou zábradlím - zbylý prostor byl vyplněn malým dvorkem odděleným od Škárovy ulice cihlovou zdí do výše 1. poschodí.

Po opakovaných pokusech k odprodeji chátrajícího domu z majetku města do soukromých rukou, byl dům v roce 2007 konečně privatizován, nicméně kromě symbolických oprav nedošlo k žádnému pokroku, který by zstavil jeho pokračující chátrání. V roce 2016 byl dům v majetku brněnské společnosti BJ Investment s.r.o. a v roce 2018 byl definitivně zbourán.

Nárožní dům s korouhví, vývěsním štítem zaniklého obchodu a vytlučenými okny patří k nejzajímavějším a současně nejodpudivějším objektům v ulici.
Nárožní dům s korouhví, vývěsním štítem zaniklého obchodu a vytlučenými okny patří k nejzajímavějším a současně nejodpudivějším objektům v ulici.
Ze Škárovy ulice lze nahlédnout do dvorního traktu na krytou lódžii a zeď s původní brankou do dvora.
Ze Škárovy ulice lze nahlédnout do dvorního traktu na krytou lódžii a zeď s původní brankou do dvora.
Letmý pohled vyvolává starobylou, stínadleksou atmosféru. Bezděky navozuje myšlenky na dávno zemřelé obyvatele domu v předminulém století, za válek i po nich - místo, kde se historie přelévá do současnosti.
Letmý pohled vyvolává starobylou, stínadleksou atmosféru. Bezděky navozuje myšlenky na dávno zemřelé obyvatele domu v předminulém století, za válek i po nich - místo, kde se historie přelévá do současnosti.
Korouhvička na střeše dům jasně řadí do období konce 19. století - doby, kdy Brnem a okolím silně rezonovaly myšlenky národní jednoty Čechů i Němců, jež ústily v četné spory vrcholící o 18 let později 1. světovou válkou.
Korouhvička na střeše dům jasně řadí do období konce 19. století - doby, kdy Brnem a okolím silně rezonovaly myšlenky národní jednoty Čechů i Němců, jež ústily v četné spory vrcholící o 18 let později 1. světovou válkou.
Členité sklpení svědčí o drobné změně dispozice domu během 120 let jeho existence. Dříve organicky spojená jižní část ve dvoře byla pravděpodobně později oddělena jako samostatný miniaturní byt.
Členité sklpení svědčí o drobné změně dispozice domu během 120 let jeho existence. Dříve organicky spojená jižní část ve dvoře byla pravděpodobně později oddělena jako samostatný miniaturní byt.
Schodiště vedoucí do sklepa je v duchu nejlepších tradic tvořeno ručně stesávanými kamennými stupni.
Schodiště vedoucí do sklepa je v duchu nejlepších tradic tvořeno ručně stesávanými kamennými stupni.
Hlavní prostor prodejny (dříve snad restaurace) je zaneřáděn plastovými vaničkami od masa. Někdo v nich do domu donáší krmení pro houf pelichavých koček, které si tu pro svoji odpornou potěchu chová.
Hlavní prostor prodejny (dříve snad restaurace) je zaneřáděn plastovými vaničkami od masa. Někdo v nich do domu donáší krmení pro houf pelichavých koček, které si tu pro svoji odpornou potěchu chová.
Střecha přístavby, jež byla původně snad zadním sálem restaurace, neunesla vlastní váhu a zřítila se do dvora. Původně tvořila terasu v zadním traktu, ze které dnes zbývá pouze zábradlí. Obloha je v Brně v noci červená.
Střecha přístavby, jež byla původně snad zadním sálem restaurace, neunesla vlastní váhu a zřítila se do dvora. Původně tvořila terasu v zadním traktu, ze které dnes zbývá pouze zábradlí. Obloha je v Brně v noci červená.
Miniaturní dvorek umožňoval přístup k záchodům ve věžovité přístavbě vpravo, vstup ze Škárovy ulice i chov pár kousků slepic nebo králíků.
Miniaturní dvorek umožňoval přístup k záchodům ve věžovité přístavbě vpravo, vstup ze Škárovy ulice i chov pár kousků slepic nebo králíků.

Zdroje

  1. Walter, V.: Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna. Dostupné z http://www.vilemwalter.cz/mapy/.
  2. Královopolská, a.s. Představení firmy. Dostupné z http://www.kralovopolska.cz/o-spolecnosti/predstaveni-firmy.
  3. Řepa, M.: Kronika městaké části Brno-Královo Pole za rok 2001. Dostupné z http://kralovopole.brno.cz/soubory/80903/kronika2001.pdf.
  4. Publikace dat ISKN. Dostupné z http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx.
  5. Zastupitelstvo města Brna: Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/008 konaného dne 4. září 2007 včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování. Dostupné z http://www.brno.cz/dokumenty/soubor.php?cislo=23583&typ=3&usg=AFQjCNGWBBhfvZdrR3H_cSMO4De7EIdEng&cad=rja.
 
Článek ze dne 4. 12. 2016 byl naposledy upraven dne 2. 9. 2018 a zobrazen celkem 13240×, naposledy dne 24. 4. 2024 v 0:26.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Dům U sedmi Švábů
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Bytový dům Palackého 28
Bytový dům Palackého 28
Bytový dům na Palackého třídě č. 28 v Brně je dvojposchoďový pavlačový dům, který byl značně poškozen poklesy půdy v souvislosti s výstavbou Královopolskéh…
Rodinný dům Poděbradova 23
Rodinný dům Poděbradova 23
Rodinný dům na Poděbradově ulici 23 v Brně patří k původní královopolské zástavbě dělnických domků v těsném sousedství Brna. Opuštěný jednoposchoďový dům c…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:


Autor: JanaČas: 14. 9. 2020, 22:13
Dekuji za tyto stranky. K budove Kosinova 34 dodavam, ze dle "mych pameti":), byla prodejna-samoobsluha v dome uz nejmene v polovine 60.tych let. Chodivaly jsme tam jako deti navstevujici blizkou ZDS
kupovat pamlsky.Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-24]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Bytov%c3%bd%20d%c5%afm%20Ko%c5%a1inova%2034.
 
Desktopová verze | Mobilní verze