Brněnské podzemí

Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpřístupněné podzemí pod Zelným trhem, ale také o podzemní řeku Ponávku a s ní spojený systém náhonů a kanálů, dnes již zčásti zavezených nebo provrtané kopce pod petrovskou katedrálou a špilberským hradem.

Nejzajímavější součástí brněnského podzemí jsou historická sklepení pod středověkým městem (na snímku podzemí pod Římským náměstím).
Nejzajímavější součástí brněnského podzemí jsou historická sklepení pod středověkým městem (na snímku podzemí pod Římským náměstím).
Řada podzemních prostor v Brně prošla nákladnou a citlivou sanací, díky kterým lze zajímavé prostory navštívit v téměř původním stavu (na snímku sklepení františkánského kláštera.
Řada podzemních prostor v Brně prošla nákladnou a citlivou sanací, díky kterým lze zajímavé prostory navštívit v téměř původním stavu (na snímku sklepení františkánského kláštera.
Zajímavé jsou ovšem i mladší stavby, zejména dopravní a vodohospodářské. Proslulá je třeba tramvajová štola pod Špilberkem.
Zajímavé jsou ovšem i mladší stavby, zejména dopravní a vodohospodářské. Proslulá je třeba tramvajová štola pod Špilberkem.
Některé podzemní objekty jsou propojeny se složitou a zajímavou kanalizační soustavou. Jednou z jejích nejstarších součástí je tunel Staré Ponávky.
Některé podzemní objekty jsou propojeny se složitou a zajímavou kanalizační soustavou. Jednou z jejích nejstarších součástí je tunel Staré Ponávky.
Některými úseky brněnského podzemí je možné proplout na lodi. Týká se to například tunelu Ponávky mezi továrnami za Rumištěm.
Některými úseky brněnského podzemí je možné proplout na lodi. Týká se to například tunelu Ponávky mezi továrnami za Rumištěm.
Historická sklepení najdeme v centru prakticky pod každým blokem. Třeba pod Šilingrovým náměstím.
Historická sklepení najdeme v centru prakticky pod každým blokem. Třeba pod Šilingrovým náměstím.
S troškou štěstí lze při průzkumu narazit dokonce na sklepy s gotickou klenbou, jako je tomu pod Jezuitskou ulicí.
S troškou štěstí lze při průzkumu narazit dokonce na sklepy s gotickou klenbou, jako je tomu pod Jezuitskou ulicí.
Součástí historických sklepů jsou téměř vždy výklenky ve zdi určené pro svíci nebo lampu, nazývané niky (na snímku nika pod Orlí ulicí).
Součástí historických sklepů jsou téměř vždy výklenky ve zdi určené pro svíci nebo lampu, nazývané niky (na snímku nika pod Orlí ulicí).
Často jsou podzemní prostory tím jediným, co zbylo po zbouraných stavbách. Sklepení na snímku je pozůstatkem po celé zmizelé ulici U svaté Anny (Annagrund).
Často jsou podzemní prostory tím jediným, co zbylo po zbouraných stavbách. Sklepení na snímku je pozůstatkem po celé zmizelé ulici U svaté Anny (Annagrund).

V současnosti jsou na webu zpracována následující témata související s brněnským podzemím:

Historická sklepení a chodby

Podzemní toky a drenážní stoky

Vodojemy, vodovodní a kanalizační štoly

Ostatní podzemní stavby dopravní a technické

Vojenské a civilní kryty a pozorovatelny

Nepostradatelným zdrojem informací a námětů pro podzemní průzkumy pod Brnem je dokumentární trilogie Brněnské podzemí od Ing. Aleše Svobody, který se průzkumem zejména historického brněnského podzemí zabývá již od roku 1987.

 
Článek ze dne 1. 5. 2014 byl naposledy upraven dne 24. 4. 2024 a zobrazen celkem 14639×, naposledy dne 22. 5. 2024 v 18:18.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Brno
Brno
Druhé největší české město je nejen mým rodištěm a bydlištěm, ale také zajímavým centrem průmyslu a školství s bohatou historií, která se promítá do ducha mě…
Tramvajová štola
Tramvajová štola
Tady bude článek o tramvajové štole na Pekařské ulici v Brně. Ještě předtím bude ale tady článek o podzemí továrny Fruta na stejné ulici. …
Krysí štola na Špilberku
Kryty nad maloměřickým nádražím
Nad seřaďovacím nádražím Brno-Maloměřice, které je pro svoji nepřístupnost cestujícím samo obestřeno řadou tajemství a mýtů, se ve zdvíhajícím …
Kryty v Divišově čtvrti
Kryty v Divišově čtvrti
Historie Na dolním konci Divišovy čtvrti, pojmenované po vynálezci hromosvodu Prokopu Divišovi a vzniklé na začátku 20. století jako dělnická kolonie nedale…
Sklepy pivovaru Moravia
Sklepy pivovaru Moravia
Historicky druhým nejvýznamnějším pivovarem v Brně (po starobrněnském pivovaru) byl v první polovině 20. století průmyslový pivovar Moravia. Ačkoliv šlo o …
Krysí štola na Špilberku
Krysí štola na Špilberku
Romantickým názvem Krysí štola se už několik staletí honosí částečně ve skále vyražená, částečně vyzděná štola vedoucí z brněnského hradu Špilberka po ji…
Sklepení před pasáží Typos
Sklepení před pasáží Typos
Před vjezdem na východně straně areálu budov Typos v Brně se pod povrchem Jezuitské ulice nachází historické podzemní prostory přístupné úzkou šachtou z po…
Sklepení pod Masarykovou ulicí
Sklepení pod Masarykovou ulicí
Pokud lze najít nějaké místo, na kterém se člověk nachází víc než kdekoliv jinde „v Brně“, pak jsou to sklepy na nároží Masarykovy a Orlí ulice. Nejen, že …
Velký sklep pod Římským náměstím
Velký sklep pod Římským náměstím
Jedním z nejhustěji podsklepených míst v Brně je rozšíření Františkánské ulice, zvané po staletí neoficiálně Římské náměstí. malebné zákoutí v jižní části …
Sklípek pod Zelným trhem
Sklípek pod Zelným trhem
Malý sklípek tvořený horní polovinou jedné z místností původního složitějšího systému chodeb se nachází jihovýchodně od kašny Parnas na Zelném trhu v Brně.…
Fragmenty chodeb pod Římským náměstím
Fragmenty chodeb pod Římským náměstím
V roce 2017 došlo ke znovuobjevení několika chodeb z původně velmi spletitého labyrintu pod jižní části plácku uprostřed Františkánské ulice v Brně (tzv. Ř…
Sklepení nad Novobranskou ulicí
Sklepení nad Novobranskou ulicí
Na jedné z posledních zpustlých parcel v centru Brna se nad Novobranskou ulicí ukrývá doposud důkladně neprozkoumané sklepení, které je pozůstatkem po byto…
Kryt pod Kraví horou
Kryt pod Kraví horou
Protiletecký kryt pod Kraví horou v Brně byl vybudován v letech 1944 a 1945 a v poválečném období dále upravován jako kryt civilní ochrany. Nevelký systém …
Sklepy hospody U veliké dýmky
Sklepy hospody U veliké dýmky
Jako sklepy hospody U veliké dýmky, sklepy hospody U fajfky nebo jednoduše sklepy pod Fajfkou bývá označován nevelký systém středověkých podzemních chodeb …
Barokní dům Hlinky 54
Barokní dům Hlinky 54
Barokní dům č. 54 byl na počátku 21. století nejstarším dochovaným domem na brněnské ulici Hlinky, který vybočoval z řady svým zachovalým historickým vzhle…
Pivovarský sklep za Kollárovou ulicí
Pivovarský sklep za Kollárovou ulicí
Pivovarský sklep mezi Kollárovou a Metodějovou ulicí v Brně-Králově Poli je nejzápadnějším ze systému sklepů, které sloužily dnes přestavěnému královopolsk…
Krysí štola na Špilberku
Podzemí Fruta Brno
Systém podzemních chodeb na Pekařské ulici v Brně Velmi spletitý systém podzemních chodeb pod bývalou konzervárnou Fruta na Pekařské ulici v Brně vzni…
Podzemí bastionu na Solniční
Sklepení před pasáží Typos
Sklepení na Jezuitské
Krysí štola na Špilberku
Vodojemy na Špilberku
Dvojice různě starých vodojemů na východní straně opevnění hradu Špilberka patří ke třetí etapě výstavby brněnské vodovodní sítě - spádových vodovodů vedou…
Vodovodní systém pod augustiniánským klášterem
Vodovodní systém pod augustiniánským klášterem
Několik propojených chodeb v oblasti ulice Běhounské a parku na ulici Rooseveltově, který byl původně zahradou augustiniánského kláštera souvisí s postupným vý…
Tunely na Hádech
Tunely na Hádech
Dvojice rovnoběžných tunelů v lomech na Hádech směřuje od vrstevnicové cesty obcházející největší Růženin lom na bývalé dno lomu Džungle, který byl později…
Stoka C02 pod Moravským náměstím
Tunel staré Ponávky
Jako tunel staré Ponávky je označován soubor asi 4,5 km na sebe navazujících podzemních štol vedoucích od železniční stanice Brno-Královo Pole až k bývalém…
Velký sklep pod Římským náměstím
Sklepy pod Římským náměstím
Kamenná dlažba pod zdí kláštera na neexistujícím Římském náměstí (Františkánská ulice) v Brně ukrývá nenápadný vstup do menšího systému podzemních prostor as…
Sklepení nad Novobranskou ulicí
Sklepy františkánského kláštera v Brně
Sklepy pod františkánským klášterem na takzvaném Římském náměstí v Brně patří ke vzácným gotickým památkám v centru města. Sklepy původních románských a go…
Studna za Kšírovou ulicí
Podzemní studna na České
Několik století stará studna se ukrývá v Brně v malé podzemní místnůstce o půdorysu cca 3 m × 4 m s původně kamennými stěnami a cihelným klenutým stropem. …
Štola potoka pod Solniční
Štola potoka pod Solniční
Historie Štola pod Solniční ulicí sloužila pravděpodobně jednak pro odvod splašků z domů v severní části města Brna do řeky Ponávky pod městem, ale ta…
Sklepy pod Dominikánským náměstím
Sklepy pod Dominikánským náměstím
Popis Systém dvou propojených sklepení vede od východní strany Dominikánského náměstí (původně barokní sklepy pod domem č. 7) pod dlážděnou vozovkou až ke…
Sklepení pod Masarykovou ulicí
Sklepení pod Orlí ulicí
Nevelké sklepení přímo pod povrchem Orlí ulice je posledním pozůstatkem spojovacího systému podzemních chodeb mezi historickým domem č. 16 na této ulici (t…
Krysí štola na Špilberku
Štola pod hradbami Špilberka
Relativně úzká (cca 80 cm) a nízká (cca 120 cm) štola sloužila pravděpodobně předvším k odvodňování prostoru základů masivních cihelných hradeb brněnského hr…
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora Opuštěná
Mohutné temné ústí z odlehčovací komory pod ulicí Opuštěnou v Brně je dobře patrné z železničního mostu, po kterém přijíždí vlaky od jihu na brněnské hlavní …
Odvodňovací potrubí v Černovicích (stoka E06)
Odvodňovací potrubí v Černovicích (stoka E06)
Jako stoka E06, resp, rovnoběžná E06a je označován přibližně 3 km dlouhý systém dešťové kanalizace vedoucí z Brněnských Černovic (zhruba z prostoru Podstrá…
Brno-Maloměřice (žst)
Kryt u maloměřické cementárny
Válcovitý kryt o průměru cca 1 m a hloubce cca 3 m umístěný mezi vnějším plotem maloměřické cementárny a kolejištěm seřazovacího nádraží Brno-Maloměřice sl…
Sklípek pod Zelným trhem
Vodovodní štola pod Zelným trhem
Historie Tržiště na Zelném trhu vzniklo v Brně pravděpodobně již ve 13. století současně s budováním nejstarší části dnešního města. Přibližně od první čtvr…
Tunel Líšeňského potoka
Tunel Líšeňského potoka
Líšeňský potok pramení v podzemí pod ulicí Samoty v Brně, odkud protéká potrubím různého průměru až na místo bývalého rybníka Broďáku pod křižovatkou ulic …
Sklepy pod Pekařskou ulicí
Sklepy pod Pekařskou ulicí
Soustava sklepů pod trojúhelníkovým parčíkem na styku ulic Pekařské a Anenské v Brně, na místě bývalé pitoreskní uličky Annagrund (v některých mapách označen…
Sklepy hospody U veliké dýmky
Sklepy pod Šilingrovým náměstím
Dvě spojené sklepní místnosti na rozhraní Šilingrova náměstí a Biskupské ulice v Brně jsou po sanaci provedené na počátku 21. století vzhledově zajímavou p…
Kryt pod Václavskou ulicí
Kryt pod Václavskou ulicí
Kryt civilní obrany eliptického profilu s paterým zalomením se ukrýval na nádvoří bývalé textilní továrny Lazara Auspitze Enkela na jemná sukna z roku …
Krysí štola na Špilberku
Sklep domu pod hradbami Špilberka
V těsné blízkosti jihozápadního bastionu špilberské pevnosti v Brně se pod povrchem městského parku ukrývá nevelký systém sklepních prostor složený z nízké v…
Chodba pod Pekařskou ulicí
Chodba pod Pekařskou ulicí
Nevelká podzemní chodba v hloubce cca 6 m pod povrchem Pekařské ulice v Brně není zajímavá svými rozměry ale netypickým účelem - spojuje totiž zhruba v hor…
Podzemní továrna ve Stránské skále
Podzemní továrna ve Stránské skále
Podzemní továrna v masivu Stránské skály byla vybudována ve 2. polovině 2. světové války jako alternativní výrobní prostory zbrojovky Flugmotoren Werke Glöck…
Kryt pod Opuštěnou ulicí
Kryt pod Opuštěnou ulicí
Protiletecký kryt z 2. světové války se nachází v „území nikoho“ nedaleko dolního nádraží v Brně, mezi řekou Svratkou a ulicí s příznačným názvem Opuštěná.…
Vodojemy při ulici Tvrdého
Vodojemy při ulici Tvrdého
Trojice různě starých podzemních vodojemů se ukrývá v nenápadném areálu mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou na úbočí brněnského Žlutého kopce. Nejstarší nádrž, …
Čerpací stanice Kamenný mlýn
Vodovodní štola pod Kohoutovicemi
Který je nejdelší tunel v Brně? Husovický tunel na Nové Tišnovce? Tunel Ivanovického potoka pod Stránskou skálou? Tunel Ponávky pod Lesnou? Ne! Nejdelší br…
Sklepy pod Dvořákovou ulicí
Sklepy pod Dvořákovou ulicí
Nevelké a málo známé sklepení se ukrývá pod západním koncem Dvořákovy ulice v Brně. Prostory tvořené větší (západní) a na ni půdorysně navazující menší mís…
Sklepy pod domem U tří kohoutů
Sklepy pod domem U tří kohoutů
Rozsáhlá sklepení, pravděpodobně až středověkého původu, jsou pozůstatkem podzemních taveren a sklepů sloužících po staletí k uložení piva a vína pod býval…
Sklepy pod Kapucínským náměstím
Sklepy pod Kapucínským náměstím
Málokdo tuší, že mimo známé a veřejnosti přístupné sklepní hrobky kapucínského kláštera se pod brněnským Kapucínským náměstím skrývá také systém poměrně hl…
Propustek v Maloměřicích
Propustek v Maloměřicích
V brněnském podzemí lze narazit na rozlehlé sály, podzemní řeky, dráhy, sklepy, složité labyrinty chodeb. Jsou ale jenom třešinkou na pomyslném zemním dortu, …
Stoka C02 pod Moravským náměstím
Stoka C02 pod Moravským náměstím
Stoka C02 pod Moravským náměstím je součástí brněnské kanalizační sítě. V roce 2018 prošla část stoky generální rekonstrukcí při které byl vybudován nový ž…
Tunely Svitavského náhonu za Špitálkou
Tunely Svitavského náhonu za Špitálkou
Svitavský náhon patří mezi zajímavá díla nejprve přírody jako rameno řeky Svitavy a později člověka, který z něj vybudoval technické dílo, napájející po st…
Komínský horkovodní tunel
Komínský horkovodní tunel
Komínský tunel je nikdy nevyužitá podzemní stavba propojující údolí Svratky s mělkým údolím pod medláneckým letištěm. Tunel byl vystavěn jako součást dálko…
Bystrcký horkovodní tunel
Bystrcký horkovodní tunel
Bystrcký horkovodní tunel je nedokončená podzemní stavba, kterou měl pod kopcem Holedná procházet horkovod z jaderné elektrárny v Dukovanech do Brna. Stav…
Prostřední tunel Ivanovického potoka
Odvodňovací štola pod Stránskou skálou
Přestože je Stránská skála provrtaná podzemím všeho druhu, málokdo tuší, že pod třemi patry válečných krytů, podzemních továren a krasových jeskyní vede ještě…
Tunel Ponávky
Tunel Ponávky neboli štola stoky CI je necelé 3 km dlouhý tunel, který odklání původní tok říčky Ponávky z prostoru za nádražím Brno-Královo Pole pod sídli…
Pozorovatelna nad Kamennou kolonií
Pozorovatelna nad Kamennou kolonií
Jedna z mnoha pozorovatelen postavených nad městem Brnem pravděpodobně v období po skončení 2. světové války (nebo v jejím průběhu) se nachází na strmém ostr…
Úzkokolejka za Rumištěm
Tunel Ponávky za Rumištěm
Tajemný a zrakům obyčejných smrtelníků skrytý tunel Svitavského náhonu, od soutoku se starou Ponávkou pod křižovatkou ulic Křenová a Vlhká prochází ve tvar…
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora Červený mlýn
Nevelká odlehčovací komora se nachází na kanalizačním přivaděči C08 v prostoru bývalého Červeného mlýna pod ulicí Cimburkovou v Brně. Stoka C08, která přic…
Bytový dům Úvoz 14
Sklepení za domem Úvoz 18
Nevelký sklep vyražený ve skále se nachází v úbočí Špilberka za stísněným dvorkem domu na ulici Úvoz č. 18. Současná stavba z roku 2007 se rozkládá na míst…
Sklep nad Pivovarskou uličkou
Sklep nad Pivovarskou uličkou
Malý sklep tvořený jednou cihlovou chodbou s hlubším výklenkem se nachází v území nikoho za Pivovarskou ulicí v Brně nad zaniklou Falkensteinerovou cih…
Dělnický dům Spolková
Dělnický dům Spolková
Dělnický dům na Spolkové ulici v Brně je opuštěná víceúčelová stavba, která v historii sloužila jako obytný dům, dělnický domov, restaurace, divadlo, kino …
Podzemí pod Moravskou typografií
Podzemí pod Moravskou typografií
Pod slepencem industriálních budov bývalého novinářského komplexu Moravské typografie v Brně, kterému je věnován jeden ze starších článků se nachází spleti…
Prostřední tunel Ivanovického potoka
Prostřední tunel Ivanovického potoka
Prostřední tunel Ivanovického potoka je nejdelším z úseků, ve kterých protéká drobná vodoteč po zemským povrchem. Tunel označený v systému brněnské kanaliz…
Brno-Královo Pole (žst)
Odlehčovací komora Dalimilova
Tak, jako i na jiných místech brněnské kanalizační soustavy, je i v Medlánkách a Řečkovicích zapotřebí ošetřit stavy, kdy se do kanalizace dostane větší mn…
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora Komárovské nábřeží
Nedaleko soutoku Svitavského náhonu a Svratky v Brně se od roku 2013 nachází na paralelním soutoku kmenové stoky B a stok BB a B01 obří retenční nádrž Jene…
První brněnská elektrárna
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-05-22]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Brn%C4%9Bnsk%C3%A9%20podzem%C3%AD.
 
Desktopová verze | Mobilní verze