Bytový dům Dukelská třída 7

Trojpodlažní bytový dům na nároží Dukelské třídy a Tomkova náměstí patřil (zejména vedle výrazné husovické sokolovny) k nenápadným městským stavbám.
Trojpodlažní bytový dům na nároží Dukelské třídy a Tomkova náměstí patřil (zejména vedle výrazné husovické sokolovny) k nenápadným městským stavbám.

Bytový dům na Dukelské třídě 7 v Brně byl jedním z městských domů, které byly zbourány v roce 2021 v rámci výstavby mimoúrovňové křižovatky na Tomkově náměstí v Husovicích.

Historie

Ačkoliv nároží dnešní Dukelské třídy a Tomkova náměstí tvořilo kdysi centrum obce Husovic, staré několik staletí, vznik domu č. 7 lze datovat nejspíš do poloviny 30. let 20. století. Podle zdispozice domu s průjezdem a zachovalé stodoly ve dvoře lze usuzovat, že dům č. 7 vznikl přestavbou nebo spíš nahrazením staršího vesnického zemědělského domu.

Dům zřejmě v průběhu necelého století své existence neprošel žádnými zásadními úpravami a dočkal se tak víceméně v originálním stavu svého konce - demolice v roce 2021 za účelem uvolnění místa pro nájezd mimoúrovňové křižovatky Tomkovo náměstí. Stal se tak další obětí rozpínavého automobilizmu v Brně.

Popis

Čtyřpodlažní dům z cihlového zdiva disponoval jedním podzemním, jedním zemním a dvěma nadzemními podlažími plus trvale nevyužívanou půdou. Celkem se v domě nacházelo pravděpodobně pět bytů, přičemž jejich dispozice se zřejmě v čase měnila (byty v patrech byly zřejmě druhotně spojeny). Dům stál na místě starší vesnické zástavby, po které zdědil stodolu ve dvoře, posléze zčásti využitou pro dvojici garáží a také dispozici s průjezdem z Dukelské ulice do dvora.

Do ulice směřovaly dvě okenní osy s poněkud širšími okny v poschodích oproti užším oknům v přízemí. Naopak do dvora mířilo z bytů pět rozměrných skleněných oken (vrata průjezdu zde byla na úkor šestého okna v přízemí), která zajišťovala elegantním způsobem skrze koupelny v bytech a z nich vedoucí vnitřní pásová okna osvětlení kuchyní.

Nepříliš zdobný dům působil v těsném sousedství secesní husovické sokolovny spíše fádním dojmem, přesto náznaky až rondokubistických prvků (odstupňování špalet, válcové prvky říms) dávaly při podrobnějším pohledu domu osobitý výraz, ozrcadlený v menším měřítku protějším domem Dukelská třída 10.

Vedle honosné secesní sokolovny působil modernější a menší dům č. 7 spíše střídmým dojmem.
Vedle honosné secesní sokolovny působil modernější a menší dům č. 7 spíše střídmým dojmem.
Odstupňováním špalet a mašlovitými tvary podokenních říms se dům nesměle přihlásil k československému stylu, ve výraznější podobě přecházejícímu až do rondokubizmu.
Odstupňováním špalet a mašlovitými tvary podokenních říms se dům nesměle přihlásil k československému stylu, ve výraznější podobě přecházejícímu až do rondokubizmu.
Tak vypadalo na jaře roku 2021 bývalé centrum města Husovic. Z návsi se stalo v roce 1912 náměstí, aby se o dalších 110 let později změnilo na dálniční křižovatku.
Tak vypadalo na jaře roku 2021 bývalé centrum města Husovic. Z návsi se stalo v roce 1912 náměstí, aby se o dalších 110 let později změnilo na dálniční křižovatku.
Pohled na dům č. 7 s pozemkem od východu, ze strany od Svitavy. Stodola je bezesporu výrazně starší než sám dům.
Pohled na dům č. 7 s pozemkem od východu, ze strany od Svitavy. Stodola je bezesporu výrazně starší než sám dům.
V květnu byl dům již zcela připraven na nadcházející demolici.
V květnu byl dům již zcela připraven na nadcházející demolici.
Denní pohled ze dvora na jedinečná prosklená okna. Jejich výhodou bylo náramné prosvětlení koupelen, nevýhodou ovšem poněkud omezené soukromí v nich.
Denní pohled ze dvora na jedinečná prosklená okna. Jejich výhodou bylo náramné prosvětlení koupelen, nevýhodou ovšem poněkud omezené soukromí v nich.
Jakmile zahalil dvůr stín, naskytla se příležitost k noční návštěvě domu.
Jakmile zahalil dvůr stín, naskytla se příležitost k noční návštěvě domu.
Vstup do domu skrze průjezd se špalíkovou dlažbou a mírně nepravidelná dispozice vchodu přímo vybízejí k domněnce, že bytový dům vznikl přestavbou a rozšířením užšího a přízemního venkovnského stavení.
Vstup do domu skrze průjezd se špalíkovou dlažbou a mírně nepravidelná dispozice vchodu přímo vybízejí k domněnce, že bytový dům vznikl přestavbou a rozšířením užšího a přízemního venkovnského stavení.
Fragmenty původního ozdobného zasklení ve velmi mírném duchu art-deco.
Fragmenty původního ozdobného zasklení ve velmi mírném duchu art-deco.
Rovněž omezený rozsah sklepa je argumentem pro předpoklad, že dům byl původně menší. Vstupuje se do něj zpod schodiště úzkými dveřmi.
Rovněž omezený rozsah sklepa je argumentem pro předpoklad, že dům byl původně menší. Vstupuje se do něj zpod schodiště úzkými dveřmi.
Moderní betonové nosníky se ve sklepě mísily s původními cihlovými klenbami.
Moderní betonové nosníky se ve sklepě mísily s původními cihlovými klenbami.
Také terazzové schodiště působilo pouze lehce ozdobným dojmem.
Také terazzové schodiště působilo pouze lehce ozdobným dojmem.
Některé vzory dláždění by už o pouhé jedno či dvě desetiletí později vyvolávaly silné kontroverze. Ve 30. letech 20. století ovšem ještě mohlo jít o nevinnou shodu.
Některé vzory dláždění by už o pouhé jedno či dvě desetiletí později vyvolávaly silné kontroverze. Ve 30. letech 20. století ovšem ještě mohlo jít o nevinnou shodu.
Za necelých sto let své existence se dům zevnitř ani zvenku prakticky nezměnil.
Za necelých sto let své existence se dům zevnitř ani zvenku prakticky nezměnil.
Zkratka DRGM na prastarém jističi znamená Deutsches Reich Gebrauchsmuster, tedy říšskoměmecký užitný vzor. To by mohlo vést k doměnce, že dům pochází až ze samotného konce 30. let. Mohlo ovšem jít také o druhotnou rekonstrukci elektroinstalace.
Zkratka DRGM na prastarém jističi znamená Deutsches Reich Gebrauchsmuster, tedy říšskoměmecký užitný vzor. To by mohlo vést k doměnce, že dům pochází až ze samotného konce 30. let. Mohlo ovšem jít také o druhotnou rekonstrukci elektroinstalace.
Přízemní byt byl poměrně malý, tvořený dvěma místnostmi a lodžií bez koupelny (což se mohlo v čase měnit). Až do zbourání domu se zde topilo v kamnech.
Přízemní byt byl poměrně malý, tvořený dvěma místnostmi a lodžií bez koupelny (což se mohlo v čase měnit). Až do zbourání domu se zde topilo v kamnech.
Porcelánové umyvadlo jako smutný svědek uplynulého života domu a jeho obyvatel. Plynový kohout vlevo naznačuje, že právě zde stál ohřívač vody na koupání.
Porcelánové umyvadlo jako smutný svědek uplynulého života domu a jeho obyvatel. Plynový kohout vlevo naznačuje, že právě zde stál ohřívač vody na koupání.
O patro výš už byla kuchyně přece jen poněkud komfortnější. S výhledem přes řeku až do Maloměřic.
O patro výš už byla kuchyně přece jen poněkud komfortnější. S výhledem přes řeku až do Maloměřic.
Pokoje obrácené do Dukelské třídy nezapřely jistou míru všednodenní elegance.
Pokoje obrácené do Dukelské třídy nezapřely jistou míru všednodenní elegance.
Spojovací dveře mezi dvojicí pokojů byly pravděpodobně sekundární úpravou, která propojila dva samostatné byty v jeden celek.
Spojovací dveře mezi dvojicí pokojů byly pravděpodobně sekundární úpravou, která propojila dva samostatné byty v jeden celek.
Osvětlení kuchyní bylo chytře zajištěno pásovým oknem skrze koupelny s jedinečným výhledem dovnitř i ven.
Osvětlení kuchyní bylo chytře zajištěno pásovým oknem skrze koupelny s jedinečným výhledem dovnitř i ven.
Menší, přízemní byt měl ovšem na místě koupelny pouze chladnou lodžii.
Menší, přízemní byt měl ovšem na místě koupelny pouze chladnou lodžii.
Tak akorát na společnou fotku průzkumníků z Druhého Brna.
Tak akorát na společnou fotku průzkumníků z Druhého Brna.
Půda domu nikdy nenašla významnější využití.
Půda domu nikdy nenašla významnější využití.
Výhled směrem do dvora a na stodolu, která byla zřejmě starší než samotný dům.
Výhled směrem do dvora a na stodolu, která byla zřejmě starší než samotný dům.
Vstup do dvora vedl přes nepůvodní plechová vrata s drátosklem.
Vstup do dvora vedl přes nepůvodní plechová vrata s drátosklem.
V posledních letech zřídka užívaný dvůr poněkud zarostl křovisky.
V posledních letech zřídka užívaný dvůr poněkud zarostl křovisky.
Přílepky u stodoly byly jedněmi z posledních svědků života původních Husovic v okolí Tomkova náměstí, které se má změnit k nepoznání.
Přílepky u stodoly byly jedněmi z posledních svědků života původních Husovic v okolí Tomkova náměstí, které se má změnit k nepoznání.
Řečeno s Vladimírem Holanem: „a uvnitř chýše nic než ticho“.
Řečeno s Vladimírem Holanem: „a uvnitř chýše nic než ticho“.
KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm a světlem ZAKÁZÁNO!
KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm a světlem ZAKÁZÁNO!
Na první pohled prázdná půda stodoly ovšem ukrývá také jeden menší poklad.
Na první pohled prázdná půda stodoly ovšem ukrývá také jeden menší poklad.
Hromadu učebnic z válečného období nezdobného žáka M. Klimeše.
Hromadu učebnic z válečného období nezdobného žáka M. Klimeše.
Poválečné časopisy s fotografiemi z bombardování tehdy ještě Zlína.
Poválečné časopisy s fotografiemi z bombardování tehdy ještě Zlína.
Protože československý voják se svými spojenci uhájí bezpečně osvobozenou vlast.
Protože československý voják se svými spojenci uhájí bezpečně osvobozenou vlast.
Mozaika zpráv přináší mj. informaci o 70.narozeninách M. J. Kalinina.
Mozaika zpráv přináší mj. informaci o 70.narozeninách M. J. Kalinina.
Železniční mapa obnovené republiky Československé. Elektrizace dosud nulová, za to přes Hevlín se čile jezdí.
Železniční mapa obnovené republiky Československé. Elektrizace dosud nulová, za to přes Hevlín se čile jezdí.
Je na čase se pomalu rozloučit.
Je na čase se pomalu rozloučit.
O dva měsíce později se již do domu zakousl hladový bagr. Pořád se toulá Brnem a okusuje město stále rychleji.
O dva měsíce později se již do domu zakousl hladový bagr. Pořád se toulá Brnem a okusuje město stále rychleji.
Po zbourání jižní stěny domu se na původní fasádě husovické sokolovny objevily barevné prvorepublikové reklamy (všechny pouze v češtině), které vyvolaly lokální senzaci. Uvažuje se dokonce o jejich překopírování na novou zateplenou fasádu domu.
Po zbourání jižní stěny domu se na původní fasádě husovické sokolovny objevily barevné prvorepublikové reklamy (všechny pouze v češtině), které vyvolaly lokální senzaci. Uvažuje se dokonce o jejich překopírování na novou zateplenou fasádu domu.
 
Článek ze dne 21. 7. 2021 byl naposledy upraven dne 23. 7. 2021 a zobrazen celkem 12989×, naposledy dne 23. 4. 2024 v 17:26.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Olší (ulice v Brně)
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Rodinný dům Provazníkova 79
Dělnická kolonie Pod kopcem
Jako dělnickou kolonii Pod kopcem (neoficiálně též Pardálov) lze označit skupinu posledních deseti domků skrčených pod skalnatým úbočím kopce Lozíbky na Pr…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:


Autor: *Čas: 2. 11. 2021, 12:32
Ty dveře mezi pokoji jsou posuvné. Pokud jsou celozapouzdřené (zasouvají se do zdi) tak je jejich dodatečné zbudování dost nepravděpodobné. Bohužel chybí foto z druhé strany. Naopak u té koupelny bych nevylučoval, že šlo až o pozdější úpravu. Tam by asi pomohlo vědět, kdy byl Husovidích vybudován vodovod a kanalizace. Ale v okrajových částech Brna jsou domy, které koupelnu neměly. Např. v horních Husovicích je skupina dvojdomků prý z 50. let, kde koupelny nejsou. Viděl jsem tam sprchový kout v kuchyni.Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-24]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Bytov%c3%bd%20d%c5%afm%20Dukelsk%c3%a1%20t%c5%99%c3%adda%207.
 
Desktopová verze | Mobilní verze