Hotel Obora Brno

Nad kdysi slavným a oblíbeným brněnským výletním hostincem a hotelem Obora se na konci 10. let 21. století smráká.
Nad kdysi slavným a oblíbeným brněnským výletním hostincem a hotelem Obora se na konci 10. let 21. století smráká.

Hotel Obora je opuštěný komplex stravovacích a ubytovacích zařízení na břehu Kníničské přehrady v Brně. Hotel je řadu let bez údržby a v dezolátním stavu blízkém zřícení.

Historie

Původ restaurace a hotelu v oblasti zvané obora není přesně zdokumentován, nejstarší část stavby zřejmě pochází z přelomu 19.a 20. století a nad řekou Svratkou tak zřejmě stál o několik desítek let dříve než byla dokončena Kníničská (Brněnská) přehrada. Vzhledem k tomu, že výstavba vodní nádrže byla na místě plánována již od konce 19. století, je možné, že stavba hostince jí měla předcházet. V období 1. Československé republiky byla restaurace vyhledávaným cílem a popularita jí vydržela přes období socializmu až do prvních let 21. století, kdy byl provoz privatizovaného hotelu postupně omezován až docela ustal.

Po dokončení přehrady, která se stala jedinečným rekreačním areálem, byl hotel velmi populární a zřejmě v 80. letech byla původní budova rozšířena o moderní dvouposchoďovou přístavbu ve dvoře, která sloužila jako zázemí hotelu, restaurace i přilehlého kempu.

V 90. letech 20. století pak stavba sloužila částečně jako sklad a zřejmě tajké jako dílna pro výrobu a prodej oděvů a obuvi. Poslední známky provozu jsou autorům známé z roku 2002. Od té doby opuštěný hotel chátral, otvory ve střeše do stavyb zatékala voda a výsledkem bylo narušení nosných konstrukcí, propady stropů, rozpad materiálů a následně nájezdy vandalů, kteří uvedli budovu do dezolátního stavu. Jediným východiskem z něj se v roce 2018 zdá být budoucí demolice stavby, která jistě na lukrativním místě uvolní prostor nové výstavbě.

Historická hrázděná budova hostince při Rakovecké ulici patří k nejodlehlejším brněnským budovám od centra. Z osamělé budovy v lesích, mezi silnicí a jezerem, je to na náměstí Svobody 12 km.
Historická hrázděná budova hostince při Rakovecké ulici patří k nejodlehlejším brněnským budovám od centra. Z osamělé budovy v lesích, mezi silnicí a jezerem, je to na náměstí Svobody 12 km.

Popis

Komplex se skládá z původní dvouposchoďové budovy výletní restaurace mezi pobřežní silnicí a přehradním jezerem. Budova z hrázděného zdiva se skládala z hlavního sálu restaurace v přízemí, salónků v prvním patře a několika dalších provozních místností (kuchyně, pokoje aj.). K budově byly postupně v různých obdobích přistavovány další provozy, z nichž nejvýznamnější dvouposchoďová dvorní přístavba vznikla zřejmě v 80. letech 20. století v souvislosti s vybudováním přilehlého kempu. Přístavba obsahovala jídelnu a provozní zázemí kempu a hotelu.

V roce 2018 jsou všechny části stavby opuštěné a v pokročilém stádiu rozkladu. Některé stropy se propadly nebo v nejbližší době propadnou, střecha je na mnoha místech děravá a kovové, dřevěné i betonové konstrukce se ve vlhku a vlivem mrazu bortí. Budova je plná neprodejného zboží z období, kdy sloužila jako sklad, a dalších příležitostných odpadů. Vstup do hotelu je volný z Rakovecké ulice, nicméně může být značně nebezpečný.

Tam, kde byly kdysi pokoje zaplněné na několik týdnů dopředu, je dnes vstup bezplatný a volný pro každého kolemjdoucícho.
Tam, kde byly kdysi pokoje zaplněné na několik týdnů dopředu, je dnes vstup bezplatný a volný pro každého kolemjdoucícho.
Hotel má oficiální adresu Rakovecká 72, ve skutečnosti má ale k městské zástavbě daleko. Stojí prakticky o samotě v lese.
Hotel má oficiální adresu Rakovecká 72, ve skutečnosti má ale k městské zástavbě daleko. Stojí prakticky o samotě v lese.
Patrně nejzávažnější překážkou opravy objektu je působivě zřícená podlaha salónku v prvním patře. Z hlavního sálu restaurace vypadá otvor jako by do budovy vletěl střechou několikakilogramový meteorit.
Patrně nejzávažnější překážkou opravy objektu je působivě zřícená podlaha salónku v prvním patře. Z hlavního sálu restaurace vypadá otvor jako by do budovy vletěl střechou několikakilogramový meteorit.
Možná tudy proletěl čert, který dřív unesl také Fausta. Snad tentokrát mířil dolů a pod hromadou suti je další otvor vedoucí až do pekla…
Možná tudy proletěl čert, který dřív unesl také Fausta. Snad tentokrát mířil dolů a pod hromadou suti je další otvor vedoucí až do pekla…
Ať tak nebo tak, romanticky vyhlížející polozhroucená místnost dává tušit, že hotel už před sebou nemá moc dlouhou budoucnost.
Ať tak nebo tak, romanticky vyhlížející polozhroucená místnost dává tušit, že hotel už před sebou nemá moc dlouhou budoucnost.
Jsou prostě věci, které se nedají odpustit.
Jsou prostě věci, které se nedají odpustit.
Neméně záhadná je hromada bílého prachu ve vedlejší místnosti. Je to mouka, vápno, perlit nebo kokain? Snad je v hromadě ukryt poklad podnikatelů z 90. let 20. století, kteří tu v té divoké době působili.
Neméně záhadná je hromada bílého prachu ve vedlejší místnosti. Je to mouka, vápno, perlit nebo kokain? Snad je v hromadě ukryt poklad podnikatelů z 90. let 20. století, kteří tu v té divoké době působili.
Nad hlubokomyslností některých sdělení zůstává rozum stát. Hlavně zhasnout!
Nad hlubokomyslností některých sdělení zůstává rozum stát. Hlavně zhasnout!
Pokračujeme do hloubi dvora. Socialistická přístavba posloužila jako zázemí nedalekého pobřežního kempu. Ten funguje narozdíl od hotelu dosud.
Pokračujeme do hloubi dvora. Socialistická přístavba posloužila jako zázemí nedalekého pobřežního kempu. Ten funguje narozdíl od hotelu dosud.
Některá okna tu ještě způsobně kryjí záclonky. Ve všech místnostech je ale ohromné množství nepořádku, tvořeného zmarnělými dokumenty a neprodejným zbožím.
Některá okna tu ještě způsobně kryjí záclonky. Ve všech místnostech je ale ohromné množství nepořádku, tvořeného zmarnělými dokumenty a neprodejným zbožím.
Řádění vandalů zde naneštěstí zanechalo stopu neméně hlubokou než přírodní rozkladné procesy.
Řádění vandalů zde naneštěstí zanechalo stopu neméně hlubokou než přírodní rozkladné procesy.
Moderní dvorní trakt disponoval také skromnou terasou se schody vedoucími k restaurační zahrádce u hlavní cesty.
Moderní dvorní trakt disponoval také skromnou terasou se schody vedoucími k restaurační zahrádce u hlavní cesty.
Historie budovy byla zřejmě zajímavá a především na sklonku jejího provozu poněkud překotná. Nalézt tu lze třeba vizitky takových veličin jako je někdejší vedoucí katedry bohemistiky v Pekingu pan Che Lej.
Historie budovy byla zřejmě zajímavá a především na sklonku jejího provozu poněkud překotná. Nalézt tu lze třeba vizitky takových veličin jako je někdejší vedoucí katedry bohemistiky v Pekingu pan Che Lej.
Vizítkářů je tu několik a nalézt v nich lze i jiná zajímavá jména.
Vizítkářů je tu několik a nalézt v nich lze i jiná zajímavá jména.
V 90. letech zřejmě bývalý hotel sloužil jako dílna a sklad pro výrobu a prodej oděvů a obuvi - jako jsou třeba kola BMX.
V 90. letech zřejmě bývalý hotel sloužil jako dílna a sklad pro výrobu a prodej oděvů a obuvi - jako jsou třeba kola BMX.
V hromadách tiskovin lze nalézt i jiné klenoty. V roce 1990 například Česká a Slovenská federativní republika zavedla bezvízový styk s Rumunskem.
V hromadách tiskovin lze nalézt i jiné klenoty. V roce 1990 například Česká a Slovenská federativní republika zavedla bezvízový styk s Rumunskem.
Kobližná ulice se v roce 1990 ještě jmenovala Gagarinova. Díky tomu nemá dnes v Brně první světový kosmonaut pro změnu ulici žádnou. Aspoň ty míry 60/90.
Kobližná ulice se v roce 1990 ještě jmenovala Gagarinova. Díky tomu nemá dnes v Brně první světový kosmonaut pro změnu ulici žádnou. Aspoň ty míry 60/90.
Péče o knihy je tu místy až dojemná. Třeba Zapletalovy Hry jsou tady doslova ve vatě - skelné. A taky v přírodě.
Péče o knihy je tu místy až dojemná. Třeba Zapletalovy Hry jsou tady doslova ve vatě - skelné. A taky v přírodě.
Knížek, sešitů a listin je tu tolik, že při jejich pročítání člověk snadno usne.
Knížek, sešitů a listin je tu tolik, že při jejich pročítání člověk snadno usne.
Jsou tu ale i zajímavější dokumenty. Například katalog oděvů vybavený klasickými fotografiemi se vlivem vlhka změnil na nabídku abstraktních sci-fi úborů.
Jsou tu ale i zajímavější dokumenty. Například katalog oděvů vybavený klasickými fotografiemi se vlivem vlhka změnil na nabídku abstraktních sci-fi úborů.
Původně snad taneční sál se později změnil ve výrobnu a sklad oděvů a bot.
Původně snad taneční sál se později změnil ve výrobnu a sklad oděvů a bot.
Bot je tu nemálo. Kdo by se snad nudil, může ve volných chvílích hledat dvě totožné. Není to tak prosté, jak by se při prvním pohledu na podlahu zdálo.
Bot je tu nemálo. Kdo by se snad nudil, může ve volných chvílích hledat dvě totožné. Není to tak prosté, jak by se při prvním pohledu na podlahu zdálo.
Zato ty barvy zářivých devadesátek musí rozněžnit každého pamětníká - jedovatě zelená, zářivě fialová, červená a bílá, jak se slušilo a patřilo v éře špatně regulovaného rozpuku.
Zato ty barvy zářivých devadesátek musí rozněžnit každého pamětníká - jedovatě zelená, zářivě fialová, červená a bílá, jak se slušilo a patřilo v éře špatně regulovaného rozpuku.
A přesto sedí zoufalá slečna na židli bosá.
A přesto sedí zoufalá slečna na židli bosá.
Kdysi snad bylo z těchto panoramatických oken vidět až na hladinu přehradního jezera. Pak ale nádrž zarostla sinicemi a dvůr náletovými stromy, tak že dnes je vidět pouze les.
Kdysi snad bylo z těchto panoramatických oken vidět až na hladinu přehradního jezera. Pak ale nádrž zarostla sinicemi a dvůr náletovými stromy, tak že dnes je vidět pouze les.
Zborcené harfy tón, oloupané omítky prach, mrtvé milenky cit a tak dále.
Zborcené harfy tón, oloupané omítky prach, mrtvé milenky cit a tak dále.
Jsou stavební prvky které nikdy nepřestanu obdivovat třeba skleněné tvárnice zvané lidově luxfery.
Jsou stavební prvky které nikdy nepřestanu obdivovat třeba skleněné tvárnice zvané lidově luxfery.
Rudá záře nad schodištěm zve rovněž k návštěvě horního patra budovy. Sklepy si necháme na později.
Rudá záře nad schodištěm zve rovněž k návštěvě horního patra budovy. Sklepy si necháme na později.
Na poschodí hrázděné budovy se zřejmě nacházely salónky restaurace s kovářskou výzdobou a vyřezávanými prvky.
Na poschodí hrázděné budovy se zřejmě nacházely salónky restaurace s kovářskou výzdobou a vyřezávanými prvky.
Zřícená podlaha v salónku zřejmě pohnula také krovy nad hlavní budovou a soudržnost střechy tak zmizela v propadlišti dějin (nebyla sama).
Zřícená podlaha v salónku zřejmě pohnula také krovy nad hlavní budovou a soudržnost střechy tak zmizela v propadlišti dějin (nebyla sama).
Na mnoha místech jsou patrné pozůstatky nepečlivé rekonstrukce z 80. a posléze 90. let 20. století. Její součástí byl také podivně asymetrický krb.
Na mnoha místech jsou patrné pozůstatky nepečlivé rekonstrukce z 80. a posléze 90. let 20. století. Její součástí byl také podivně asymetrický krb.
Najít se tu ale dají i jiné děsivé věci. Například černobílé obrázky malých zvířátek. Ještě, že nejsou barevné.
Najít se tu ale dají i jiné děsivé věci. Například černobílé obrázky malých zvířátek. Ještě, že nejsou barevné.
Z prvního patra vede východ do prostoru na pomezí střechy a terasy. Dnes tu zapustily kořeny jehličnany, které by klidně mohly posloužit jako plnohodnotné vánoční stromky.
Z prvního patra vede východ do prostoru na pomezí střechy a terasy. Dnes tu zapustily kořeny jehličnany, které by klidně mohly posloužit jako plnohodnotné vánoční stromky.
Původní střecha byla pokryta pro Brno méně typickými taškami bobrovkami, plochá přístavba pak dehtovými pásy.
Původní střecha byla pokryta pro Brno méně typickými taškami bobrovkami, plochá přístavba pak dehtovými pásy.
Místo odvážné školačky si tu tentokrát lebedí odvážná učitelka.
Místo odvážné školačky si tu tentokrát lebedí odvážná učitelka.
Prostor nádvoří je z ulice zahrazen improvizovanou palisádou ze všeho, co mělo plochu alespoň 0,5 m2.
Prostor nádvoří je z ulice zahrazen improvizovanou palisádou ze všeho, co mělo plochu alespoň 0,5 m2.
Sprejeři pojali výzdobu takové hradby po svém.
Sprejeři pojali výzdobu takové hradby po svém.
Zbývá návštěva sklepů. Pod moderní přístavbou jsou rozlehlé a betonové. Zřejmě tu fungovala hotelová prádelna.
Zbývá návštěva sklepů. Pod moderní přístavbou jsou rozlehlé a betonové. Zřejmě tu fungovala hotelová prádelna.
Záchody jsou tu poněkud komunitní. Trošku připomínají hygienická zařízení na olympiádě v Soči.
Záchody jsou tu poněkud komunitní. Trošku připomínají hygienická zařízení na olympiádě v Soči.
Na jiných záchodech je permanentně obsazeno čtyřnohými tvory.
Na jiných záchodech je permanentně obsazeno čtyřnohými tvory.
Starší sklep pod původní budovou hostince je sklenut pěknou cihlovou valenou klenbou.
Starší sklep pod původní budovou hostince je sklenut pěknou cihlovou valenou klenbou.
Podivně rozprostraněný sklep vytváří prostor podobající se malému jevišti i s hledištěm.
Podivně rozprostraněný sklep vytváří prostor podobající se malému jevišti i s hledištěm.
Přístavby různého stáří a žalostného stavu pokračují i ve dvoře budovy až postupně splývají s divokým houštím a nakonec lesem.
Přístavby různého stáří a žalostného stavu pokračují i ve dvoře budovy až postupně splývají s divokým houštím a nakonec lesem.
Sbohem výletní restaurace, sbohem hotele v Oboře.
Sbohem výletní restaurace, sbohem hotele v Oboře.

Zdroje

  1. Nehudek, A.: Restaurace. Dostupné z https://www.kafelanka.cz/brno/bystrc/obora.php.
 
Článek ze dne 24. 7. 2018 byl naposledy upraven dne 24. 7. 2018 a zobrazen celkem 11291×, naposledy dne 10. 6. 2023 v 13:08.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Brněnská přehrada
Brněnská přehrada
Brněnská přehrada je vodní dílo na řece Svratce v severozápadním cípu Brna. Betonová gravitační hráz dokončená v roce 1940 vytváří 7 km dlouhé jezero slouž…
Sklepy pod Kapucínským náměstím
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2023-06-10]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Hotel%20Obora%20Brno.
 
Desktopová verze | Mobilní verze