Kanalizační štola pod Dřínovým kopcem

Pohled po proudu splaškových vod. Pod Dřínovým kopcem uhání veškerá kapalná špína ze starých Kohoutovic vstříc řece Svratce.
Pohled po proudu splaškových vod. Pod Dřínovým kopcem uhání veškerá kapalná špína ze starých Kohoutovic vstříc řece Svratce.

Kanalizační štola pod Dřínovým kopcem je asi 700 m dlouhá ražená štola odvádějící splaškové vody ze starých Kohoutovic k vodárenskému objektu 12C v Libušině údolí, odkud dále pokračují navazující štolou pod Jurankou až na Veslařskou ulici na břehu řeky Svratky.

Historie

Štola byla vyražena zřejmě v souvislosti s výstavbou sídliště v Kohoutovicích, která započala v roce 1971. Na leteckých snímcích z roku 1976 jsou již objekty spjaté se štolou dobře patrné, stejně jako pokračování štoly ve víceméně přímém směru s napojením kanalizačního sběrače B09 z Libušina údolí, tzv. kanalizační štolou pod Jurankou, které je věnován samostatný článek.

Od svého postavení štola slouží bez změny podoby či účelu k odvádění splaškových vod z oblasti starých Kohoutovic.

Popis

Štola tvoří jeden stavební celek s odlehčovací komorou na kanalizačním řadu na rozhraní ulic Potocké, Šárky a návrší Svobody. Zde dochází k odlehčení přívalových vod z jednotné kanalizační sítě ve starých Kohoutovicích, která může být náchylná k přehlcení dešťovou vodou při mimořádných srážkách, do Kohoutovického potoka.

Z odlehčovací komory pokračuje hloubená kanalizační štola severovýchodním směrem ke spadišti s odvětrávacím komínem, nápadným po levé straně ulice Šárky při příjezdu do Kohoutovic od centra Brna. Po překročení ulice na její severní stranu přechází štola do svojí ražené části vedoucí v délce necelých 600 m přímo k povrchovému kanalizačnímu objektu nad křižovatkou ulic Šárky, Antonína Procházky a Libušina údolí.

Štola má mírně lichoběžníkový profil o rozměrech zhruba 1,5 m × 2,5 m a pod betonovým nástřikem lze rozeznat ocelovou výztuž, tzv. hajcmany. Zřejmě pro vyhýbání úzkokolejných vozíků při ražbě štoly, jsou po její délce tři rozšíření, ve kterých se nacházely dvojkolejné výhybny. Podél levé stěny štoly při průchodu odshora dolů vede v podlaze cca 50 cm hluboká kyneta vydlážděná keramickými dlaždicemi. Všechny tyto paramnetry jsou totožné se štolou pod Jurankou.

Po ncelých 600 m ústí štola do povrchového objektu, ve kterém dochází k spadu splaškových vod do nže položeného potrubí, které je provádí pod křižovatkou ulic Šárky, Antonína Procházky a Libušina údolí do podzemí kanalizačního objektu 12C, odkud dále pokračují štolou pod Jurankou až ke shybce pod Svratkou.

Na počátku bylo spadiště. Spadiště splaškových vod. Respektive spadiště je pod odlehčovací komorou OKB14 pořád a na povrchu jej prozrazuje nápadný, pomalovaný betonový komín.
Na počátku bylo spadiště. Spadiště splaškových vod. Respektive spadiště je pod odlehčovací komorou OKB14 pořád a na povrchu jej prozrazuje nápadný, pomalovaný betonový komín.
Do podzemí lze sestoupit ale také poklopem znad silnice v údolí Kohoutovického potoka, která též sluje Šárka.
Do podzemí lze sestoupit ale také poklopem znad silnice v údolí Kohoutovického potoka, která též sluje Šárka.
Štola pod Dřínovým kopcem je takřka v celé délce přímá. jediný záhyb, který stojí za řeč (a za fotku) se nachází hned na jejím začátku.
Štola pod Dřínovým kopcem je takřka v celé délce přímá. jediný záhyb, který stojí za řeč (a za fotku) se nachází hned na jejím začátku.
Ve štole je tma a na případné návštěvníky útočí intenzivní a potenciálně zdravý škodlivý zápach a aerosol ze splašků.
Ve štole je tma a na případné návštěvníky útočí intenzivní a potenciálně zdravý škodlivý zápach a aerosol ze splašků.
Na necelých 600 m štoly se nachází 3 výhybny někdejší důlní drážky, dnes reprezentované jen lakonickým rozšířením štoly.
Na necelých 600 m štoly se nachází 3 výhybny někdejší důlní drážky, dnes reprezentované jen lakonickým rozšířením štoly.
V protisvětle hezky vynikne žebrování důlních hajcmanů, pohřbené pod nástřikem věčného betonu.
V protisvětle hezky vynikne žebrování důlních hajcmanů, pohřbené pod nástřikem věčného betonu.
Kyneta v podlaze je hluboká cca 50 cm. Víc toho v Kohoutovicích nevyprodukují ani v ranní špičce.
Kyneta v podlaze je hluboká cca 50 cm. Víc toho v Kohoutovicích nevyprodukují ani v ranní špičce.
Na vém dolním konci vchází podzemní kanalizační štola do nadzemní kanalizační budov, přilepené ke svahu Dřínového kopce. Zde se splašky propadají zase o kousek hloubeji - do potrubí pod Libušino údolí a směrem k objektu 12C.
Na vém dolním konci vchází podzemní kanalizační štola do nadzemní kanalizační budov, přilepené ke svahu Dřínového kopce. Zde se splašky propadají zase o kousek hloubeji - do potrubí pod Libušino údolí a směrem k objektu 12C.
Žlutý poklop, česle, mříž, či jak lze nazvat laminátovou rohož kryjící spadiště shora, brání člověku v pádu do nebezpečné hlubiny. Dveře jsou dle očekávání po většinu doby zamknuté.
Žlutý poklop, česle, mříž, či jak lze nazvat laminátovou rohož kryjící spadiště shora, brání člověku v pádu do nebezpečné hlubiny. Dveře jsou dle očekávání po většinu doby zamknuté.
Průzkumníci Správného směru a Druhého Brna vás zdraví a stahují si šátky z nosu a úst.
Průzkumníci Správného směru a Druhého Brna vás zdraví a stahují si šátky z nosu a úst.
 
Článek ze dne 13. 9. 2023 byl naposledy upraven dne 3. 10. 2023 a zobrazen celkem 14936×, naposledy dne 22. 7. 2024 v 15:59.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Velký sklep pod Římským náměstím
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Kanalizační štola pod Jurankou (stoka B09)
Kanalizační štola pod Jurankou (stoka B09)
Kanalizační štola pod Jurankou je v podzemí ražený úsek stoky B09 v systému kanalizace odvodňujícím brněnskou čtvrť Kohoutovice. Štola dlouhá 742 m začíná …

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-07-23]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Kanaliza%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%A1tola%20pod%20D%C5%99%C3%ADnov%C3%BDm%20kopcem.
 
Desktopová verze | Mobilní verze