Kryt pod Kraví horou

Vstup do krytu, nově vybudovaný v roce 2003, probouzí už roky tajemná očekávání v kolemjdoucích. Vydali jsme se zjistit, co se skrývá za jeho mříží.
Vstup do krytu, nově vybudovaný v roce 2003, probouzí už roky tajemná očekávání v kolemjdoucích. Vydali jsme se zjistit, co se skrývá za jeho mříží.
V úvodní části se nachází betonovými bloky vyzděná chodba, zalomená proti účinkům tlakové vlny.
V úvodní části se nachází betonovými bloky vyzděná chodba, zalomená proti účinkům tlakové vlny.
V jednom místě se nacházíá rozšíření, jehož zamýšleným účelem mohla být šatna a očista příchozích do krytu od bojových látek (typicky v krytech z 50. let 20. století). Tato část však nebyla dokončena.
V jednom místě se nacházíá rozšíření, jehož zamýšleným účelem mohla být šatna a očista příchozích do krytu od bojových látek (typicky v krytech z 50. let 20. století). Tato část však nebyla dokončena.

Protiletecký kryt pod Kraví horou v Brně byl vybudován v letech 1944 a 1945 a v poválečném období dále upravován jako kryt civilní ochrany. Nevelký systém pravoúhlých chodeb byl posléze nedokonale zasypán a konečně v roce 2003 sanován do současné podoby s jedním vstupem. Prostory jsou běžně veřejnosti nepřístupné, kryt nárazově využívá a spravuje město Brno prostřednictvím společnosti Technické sítě Brno.

Historie

Stavba podzemního labyrintu byla zahájena v druhé polovině roku 1944 a mělo jít pouze o první ze série protileteckých krytů pod masivem Kraví hory. Stavby se zhostili převážně Češi, zaměstnaní a nuceně nasazení ve společnostech Luftschutz a Technische Nothilfe, včetně studentů středních škol narozených v roce 1927. Stavba pokračovala i v roce 1945, nicméně k dokončení krytu nedošlo, protože 2. světová válka skončila porážkou hitlerovského Německa.

Stavba krytů nicméně záhy pokračovala s vypuknutím nové války, tentokrát pouze Studené. Po odstranění dřevěného pažení a bednění byly již vyražené chodby vyzdívány betonovými tvárnicemi, které měly zajistit stabilitu krytu. V plánu bylo zřejmě i další rozšíření podzemní sítě chodeb, o čemž svědčí vyzdívky končící přímo ve skalním masivu, v místech, kudy měla pokračovat prodloužení současných štol. Z nejasných důvodů však byla práce na dokončení krytu opět zastavena a koncem 50. let 20. století byly vstupy do krytu zasypány a západní strana ulice Úvoz byla opatřena kamennou opěrnou zdí.

Na následujících 50 let se stal kryt rejdištěm zejména zvědavců a dětí z nedaleké školy, kteří dovnitř pronikali propady v zasypaných ústích tří vstupních chodeb. Podzemní bludiště jim skýtalo náramně romantické prostředí pro drobrodružné objevování i záškoláctví. V roce 2003 však došlo uvnitř krytu k požáru, který díky kouři, stoupajícímu z bývalých větracích otvorů, způsobil poprask a zájem o konečné řešení otázky krytu ze strany města.

V roce 2003 proto byla provedena sanace krytu včetně zazdění a zasypání dvou severnějších vstupů a opatření jižního vstupu masivní ocelovou mříží. V následujících letech byl kryt příležitostně využíván pro skladování materiálu při rekonstrukčních pracích v brněnském podzemí a několikrát byl zpřístupněn veřejnosti při akcích zabezpečených technickými sítěmi Brno. V současnosti je kryt běžně nepřístupný, nicméně s Technickými sítěmi Brno lze domluvit placenou prohlídku krytu.

Popis

Kryt u křižovatky ulic Úvoz a Jana Uhra je řešen jako pravoúhlá síť ve skále ražených chodeb rozměru 2,5 m × 3 m, z větší části vyzděných betonovýi tvárnicemi s klenbou v horní části. Podlaha v krytu je tvořena udusanou hlínou, na několika místech není ostění dokončené nebo je v odbočkách chodeb záměrně ponechán přístup k původní hornině. Dva severnější vstupy jsou zazděny cihlovými zdmi při využití starších cihel z demolic brněnských domů.

Kryt je tvořen třemi přístupovými chodbami se zalomením proti účinkům tlakové vlny, následuje centrální kolmá chodba a z ní vybíhající další chodby, tvořící ústřední tvar obdélníka s četnými odbočkami. Na stěnách a stropě krytu lze nalézt pozůstatky po vedení elektrických drátů (5 vodičů na kreamických izolátorech), jinak je kryt v současnosti prázdný a převážně nevyužitý.

Na křižovatkách chodeb vyvolává lomené klenutí nad hlavami pocit určité chrámovosti.
Na křižovatkách chodeb vyvolává lomené klenutí nad hlavami pocit určité chrámovosti.
Centrální chodba krytu je kolmá na tři chodby vstupní a spojuje všechna zajímavá místa uvnitř. Na stropě jsou dobře patrné izolátory po elektrickém vedení.
Centrální chodba krytu je kolmá na tři chodby vstupní a spojuje všechna zajímavá místa uvnitř. Na stropě jsou dobře patrné izolátory po elektrickém vedení.
Všechny křižovatky v krytu jsou dokonale kolmé a chodby vypadají téměř totožně. Stropem prokapává podzemní voda.
Všechny křižovatky v krytu jsou dokonale kolmé a chodby vypadají téměř totožně. Stropem prokapává podzemní voda.
Dvě severnější vstupní chodby jsou zalomené opravdu prudce a v těchto místech nebyla nikdy dokončena vyzdívka betonovými bloky. Lze tak spatřit rostlou skálu, včetně navrtaných otvorů pro odstřel.
Dvě severnější vstupní chodby jsou zalomené opravdu prudce a v těchto místech nebyla nikdy dokončena vyzdívka betonovými bloky. Lze tak spatřit rostlou skálu, včetně navrtaných otvorů pro odstřel.
Na několika místech je jasně patrné, že kryt měl dále pokračovat. K jeho rozšíření však už nikdy nedošlo.
Na několika místech je jasně patrné, že kryt měl dále pokračovat. K jeho rozšíření však už nikdy nedošlo.
Pohled do skály u prostřední přístupové chodby připomíná lunetu v barokním kostele.
Pohled do skály u prostřední přístupové chodby připomíná lunetu v barokním kostele.
Nedokončená vyzdívka v protitlakovém zalomení severní přístupové chodby.
Nedokončená vyzdívka v protitlakovém zalomení severní přístupové chodby.
Pokud není intenzivně osvětlen, působí kryt výsostně tajemným dojmem. Půl století byl přístupný pouze otvorem v závalu, kterým sem pronikali žáci lačnící po dobrodružství.
Pokud není intenzivně osvětlen, působí kryt výsostně tajemným dojmem. Půl století byl přístupný pouze otvorem v závalu, kterým sem pronikali žáci lačnící po dobrodružství.
Rozházené betonové bloky, které měly zpevnit stěny krytu pro případ těžkého bombardování.
Rozházené betonové bloky, které měly zpevnit stěny krytu pro případ těžkého bombardování.
Motivy nástěnných rytin se nemění po staletí. Tak jako na mnoha jiných místech, i zde je patrné, po čem žáci školy touží.
Motivy nástěnných rytin se nemění po staletí. Tak jako na mnoha jiných místech, i zde je patrné, po čem žáci školy touží.
Ačkoliv se historické prameny shodují v tom, že vyzdívky krytu jsou až poválečné, některé nápisy mohou navozovat protikladný dojem.
Ačkoliv se historické prameny shodují v tom, že vyzdívky krytu jsou až poválečné, některé nápisy mohou navozovat protikladný dojem.
V době rekonstrukce kostnice pod kostelem svatého Jakuba (2011) byl kryt používán pro skladování ostatků zemřelých. Přesto, že posléze došlo k důkladnému vyklizení krytu, několik lidských kostí zapadlo do otvorů v podlaze, ze kterých je po létech vyhrabali hlodavci. Kryt tak má svoje strašidelné tajemství.
V době rekonstrukce kostnice pod kostelem svatého Jakuba (2011) byl kryt používán pro skladování ostatků zemřelých. Přesto, že posléze došlo k důkladnému vyklizení krytu, několik lidských kostí zapadlo do otvorů v podlaze, ze kterých je po létech vyhrabali hlodavci. Kryt tak má svoje strašidelné tajemství.
Držáky jednoduchého elektrického vedení na porcelánových izolátorech byly přímo zapuštěny do litého betonového stropu.
Držáky jednoduchého elektrického vedení na porcelánových izolátorech byly přímo zapuštěny do litého betonového stropu.
Loučí se průzkumníci Správného směru a Druhého Brna společně s přáteli, strážci podzemní říše a více či méně náhodnými kolemjdoucími.
Loučí se průzkumníci Správného směru a Druhého Brna společně s přáteli, strážci podzemní říše a více či méně náhodnými kolemjdoucími.

Zdroje

 
Článek ze dne 1. 2. 2018 byl naposledy upraven dne 1. 2. 2018 a zobrazen celkem 14406×, naposledy dne 24. 4. 2024 v 1:13.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Velký sklep pod Římským náměstím
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Dům Veletržní 1
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-24]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Kryt%20pod%20Krav%c3%ad%20horou.
 
Desktopová verze | Mobilní verze