Motorárna Zetor

Na mapce je dobře vidět motorárnu severně od kdysi slepé Gargulákovy ulice i dvojici mostů, které skrze nepřístupné nábřeží Svitavy spojovaly objekt motorárny a Briessovy sladovny s vlastní Zbrojovkou západně od zastávky Brno-Židenice.
Na mapce je dobře vidět motorárnu severně od kdysi slepé Gargulákovy ulice i dvojici mostů, které skrze nepřístupné nábřeží Svitavy spojovaly objekt motorárny a Briessovy sladovny s vlastní Zbrojovkou západně od zastávky Brno-Židenice.
Průčeli motorárny Zetoru (zkráceně zetorárny) obrácené do Gargulákovy ulice mnoho krásy nepobralo.
Průčeli motorárny Zetoru (zkráceně zetorárny) obrácené do Gargulákovy ulice mnoho krásy nepobralo.
Nahlédněte společně s námi do největší tovární haly v Brně. Bude to náramná podívaná!
Nahlédněte společně s námi do největší tovární haly v Brně. Bude to náramná podívaná!
Podle povrchu vozovky lze i v roce 2019 rizeznat, kde končila kdysi slepá Gargulákova ulice (vlevo) a začínal uzavřený areál továrny, která spojovala motorárnu Zetoru (vpravo) se Zbrojovkou (za zády fotografa) na druhém břehu řeky. V 90. letech 20. století byla po břehu řeky proražena cyklostezka, která přes kdysi tovární most spojila Baarovo nábřeží s Gargulákovou ulicí a Sportovním nábřežím, ale současně zničila nádherně opuštěný a uzavřený ráz areálu. Místo vysokozdvižných vozíků a nákladních aut dnes po březích projíždí pestrobarevné rodinky na bicyklech.
Podle povrchu vozovky lze i v roce 2019 rizeznat, kde končila kdysi slepá Gargulákova ulice (vlevo) a začínal uzavřený areál továrny, která spojovala motorárnu Zetoru (vpravo) se Zbrojovkou (za zády fotografa) na druhém břehu řeky. V 90. letech 20. století byla po břehu řeky proražena cyklostezka, která přes kdysi tovární most spojila Baarovo nábřeží s Gargulákovou ulicí a Sportovním nábřežím, ale současně zničila nádherně opuštěný a uzavřený ráz areálu. Místo vysokozdvižných vozíků a nákladních aut dnes po březích projíždí pestrobarevné rodinky na bicyklech.

Motorárna strojírny Zetor je opuštěná a nevyužívaná strojírna na pravém břehu řeky Svitavy v brněnských Husovicích. Ačkoliv samotná společnost Zetor sídlí na vzdáleném konci Brna pod Líšní, motorárna byla vystavěna v druhé polovině 80. let 20. století u mateřské Zbrojovky (od které se Zetor částečně oddělil v roce 1968) podstatně blíž k centru města. Motorárna byla v postupně utlumovaném provozu do roku 2007 a výroba motorů byla posléze přesunuta do mateřského závodu pod Líšní.

Historie

První továrna na levém břehu Svitavy, v Zábrdovicích se datuje do druhé poloviny 19. století a souvisí s jinou brněnskou strojírnou - Vaňkovkou - v roce 1867 zde firma Friedrich Wannieck & Philip Jellinek začala vyrábět cukrovarnické difuzéry. Zbrojní výroba pak v areálu zapustila kořeny během 1. světové války (původní dílny kanonového pluku č. 5, později dílny na opravu děl pluku č. 4 a nakonec filiálka hlavní zbrojovky K. u. k. Artilleriewerkstätte in Brünn se do Zábrdovic z Nové ulice stěhovala od roku 1916 nejprve na papíře a pak v létech 1917 a 1918 částečně i prakticky). Skutečný rozmach zbrojní výroby však nastal až s příchodem První Československé republiky. Od roku 1918 byl mezi dnešním židenickým nádražím a řekou budován rozsáhlý komplex zbrojní továrny nazvané prostě Československá zbrojovka (později Zbrojovka Brno).

Výroba zejména střelných zbraní, ale také železničních brzd, součástí letadel, celých automobilů nebo psacích strojů pokračovala ve Zbrojovce během celé 1. i 2. republiky, kdy zde byl mj. vyvinut slavný kulomet značky Bren. A neustala ani za války, kdy se závod společně se Škodou Plzeň stal součástí koncernu Reichswerke Hermann Göring. Vedením Zbrojovky byl nicméně byl pověřen bratr proslulého Hitlerova zástupce Albert Göring, který částečně tajně spolupracoval s českými zaměstnanci závodu a zřejmě se podílel na krytí jejich špionážních a odbojových aktivit.

Po válce pak Zbrojovka omezuje zbrojní program (ten se stěhuje do před nálety lépe chráněného Adamova, který tehdy patřil společně se Zbrojovkou do koncernu Škoda) a krátce se zde vyrábí americké Jeepy Willis a traktory Farmall. Patrně díky tomu je pak v závodě již roku 1946 zavedena výroba traktorů nové československé značky (písmeno „Z“ bylo již před válkou používáno jako značka produktů ze Zbrojovky, zejména automobilů, koncovka -or pak pochází přímo od slova traktor). 17. srpna 1946 se tak rodí světoznámá značka Zetor (první traktor později označený Zetor 25 byl však dokončen již 14. listopadu 1945!).

V rámci první dvouletky (1947–1948) bylo rozhodnuto o orientaci Zbrojovky na traktory a ve stejné době se v Líšni, v bývalé továrně na letecké motory Flugmotorenwerke Ostmark vystavěné za války rozběhla výroba kuličkových ložisek ve spolupráci s britskou firmou Hoffmann. Později získává název Závody na kuličková ložiska a traktory a od roku 1950 Závody přesného strojírenství. Výroba traktorů se počínaje rokem 1952 postupně stěhuje ze Zábrdovic do Líšně, od roku 1958 se měly v Zábrdovicích vyrábět pouze motory, přesun veškeré ostatní výroby traktorů ale trval dalších 10 let až do roku 1968.

Protože sortiment ostatní výroby se ve Zbrojovce rychle rozšiřoval (zejména šlo o lovecké a sportovní zbraně, přesné nářadí, měřidla, kancelářské stroje a později výpočetní techniku) a nároky na kvalitu i objem produkce motorů rostl, bylo během následujících deseti let zřejmé, že také výroba motorů se bude muset stěhovat ze zastarávajícícho areálu Zbrojovky do nových prostor. Protože ale stísněné podmínky mezi Lazaretní ulicí, železnicí, řekou a Baarovým nábřežím nedovolovaly další rozvoj továrny, padla volba na fotbalové hřiště na protějším břehu - v Husovicích, severně od areálu někdejší Briessovy sladovny, za války rovněž propojené se Zbrojovkou.

Areál dvorků, dílen, zahrádek a hřiště na pravém břehu byl připravován od 1. poloviny 80. let a od roku 1983 běžely přípravy na výstavbu nové haly sloužící výhradně pro výrobu traktorových motorů - motorárny Zetoru. Připravované výstavbě padla za oběť také zhruba polovina domků na severní straně Gargulákovy ulice. Ačkoliv hala byla neprakticky vzdálena od mateřského závodu v Líšni, kam bylo motory pro montáž nutno přepravovat, výhoda spojení se Zbrojovkou na druhém břehu řeky převážila a zhruba v roce 1986 (přesné datum se nepodařilo ověřit) započala výstavba moderní haly obřích rozměrů o ploše téměř 1,7 ha. Nová hala motorárny byla s areálem Zbrojovky spojena dvojicí silničních mostů přes řeku, nikdy do ní však nebyla zavedena železniční vlečka.

Podle archivních materiálů skončila výstavba motorárny na přelomu let 1988 a 1989 a záhy byla zahájena výroba, která však nikdy nedosáhla předpokládané úrovně. Zetor mezitím prošel v roce 1993 privatizací a následně se dostal do potíží s odbytem, neboť noví majitelé ztratili vzhledem k rozsáhlým změnám v hospodářství českém i zahraničním schopnost vyvážet na východní a posléze i na západní (a jižní) trhy. Přestože po traktorech značky Zetor stále existovala poptávka, firma se dostala do dluhů, díky kterým byla motorárna v roce 1999 odpojena od vody i elektřiny a výroba musela být zastavena až do intervence Zemanovy vlády, která v roce 2000 za pomoci konsolidační banky společnost sanovala a zajistila její dočasné přežití.

V rámci zefektivnění výroby a krizového řízení pak byly v následujících letech jednotlivé části výroby přesouvány do mateřského závodu v Líšni, až motorárna, stejně jako protilehlá Zbrojovka, v roce 2007 osiřely. Narozdíl od původního závodu, který až do demolice v roce 2018 poskytoval prostor desítkám menších firem a společností, však motorárna již nikdy pořádně neožila a na více než desetiletí se stala obrovským prázdným prostorem, který nebyl mrtvý jen díky šlahounům popínavých rostlin, jež sem pronikaly přes špatně utěsněná okna. Paradoxně tak nákladná moderní průmyslová hala většinu svého života k ničemu nesloužila.

V roce 2018 získala motorárnu Zetoru firma AMISTA investiční společnost, která plánuje její úplnou demolici a na uvolněném místě výstavbu nové obytné čtvrti, propojené s obdobně přestavovaným areálem Zbrojovky na protějším břehu. Očekává se, že přestavba území zabere až 10 let stavebních prací, po kterých zůstanou oba závody navždy organicky propojené. Na místě se uvažuje rovněž o výstavbě nové trolejbusové trati procházející šikmo jako osa celým areálem.

Popis

Motorárna Zetoru je betonová budova obdélníkového půdorysu s delší osou zhruba v severojižním směru (mírně nakloněná k východu). Delší hrana haly měří zhruba 260 m, kratší pak necelých 70 m. Výška budovy je přibližně 11 m. Uvnitř budovy se nachází hlavní výrobní hala, situovaná v jihozápadním roku a menší, severně umístěná hala. Podél východní stěny (u řeky) se táhnou dvě patra administrativního a dílenského zázemí, včetně šaten, umýváren, jídelny, bufetu, kanceláří, rozvodny, zkušebny a dalších provozů. Ze severní strany je k budově přistavěna kotelna a malý archiv. Pod budovou se nachází rozsáhlý kryt civilní ochrany s nouzovým východem vyvedeným na stranu k řece.

Výroba motorů probíhala na moderních pohyblivých linkách zapuštěných částečně pod úroveň podlahy haly, po kterých se motory přesouvaly mezi jednotlivými stanovišti, díky čemuž nebyla v závodě nikdy zavedena úzkokolejná drážka.

V roce 2019 je areál motorárny střežený, nepřístupný a postupně probíhá demontáž posledních zbytků vybavení haly a její příprava na demolici.

Zkratka slovenské finanční skupiny HTC, která vlastní Zetor, znamená Honesty, Trust & Competence.
Zkratka slovenské finanční skupiny HTC, která vlastní Zetor, znamená Honesty, Trust & Competence.
Na východní straně lze za motorárnou narazit na trubní most přes Svitavu, skrze který údajně proudil ve vodě suspendovaný popílek z uhelných kotlů teplárny na Špitálce do odkaliště na Hádech.
Na východní straně lze za motorárnou narazit na trubní most přes Svitavu, skrze který údajně proudil ve vodě suspendovaný popílek z uhelných kotlů teplárny na Špitálce do odkaliště na Hádech.
Za hradbou ztepilých topolů je vidět protáhlé východní průčelí motorárny - dvě poschodí sloužila administrativě a dílnám.
Za hradbou ztepilých topolů je vidět protáhlé východní průčelí motorárny - dvě poschodí sloužila administrativě a dílnám.
Pohled na motorárnu Zetoru ze severovýchodu, z lávky spojující Sportovní a Baarovo nábřeží.
Pohled na motorárnu Zetoru ze severovýchodu, z lávky spojující Sportovní a Baarovo nábřeží.
Po příchodu do budovy staneme v malé vstupní hale vybavené jeřábem, která se během třináctiletého zahálení budovy stala improvizovanou cyklodílnou.
Po příchodu do budovy staneme v malé vstupní hale vybavené jeřábem, která se během třináctiletého zahálení budovy stala improvizovanou cyklodílnou.
Nosnost 5000 kg by mohla postačit na opravu i poněkud těžších bicyklů.
Nosnost 5000 kg by mohla postačit na opravu i poněkud těžších bicyklů.
Hlavní výrobní hala motorárny Zetoru - neboli - lakonicky řečeno: „Pozastaveno“.
Hlavní výrobní hala motorárny Zetoru - neboli - lakonicky řečeno: „Pozastaveno“.
Motorárnou nás tentokrát provedou hned dvě odvážně školačky. Jedna zamyšlená…
Motorárnou nás tentokrát provedou hned dvě odvážně školačky. Jedna zamyšlená…
…a druhá usměvavá. Každá nás vezme do jiné části továrny.
…a druhá usměvavá. Každá nás vezme do jiné části továrny.
V kancelářích zřejmě nebylo dost místa a tak se část papírování musela odhrávat i „na ploše“ přímo ve výrobní hale.
V kancelářích zřejmě nebylo dost místa a tak se část papírování musela odhrávat i „na ploše“ přímo ve výrobní hale.
Kdyby náhodou někdo zapomněl, co že se tu vyrábělo.
Kdyby náhodou někdo zapomněl, co že se tu vyrábělo.
Není nám docela jasné, jak fungovala zakončení výrobních linek ve tvaru kovových křesílek. Podlaha je ale převážně kovová a tušíme, že se celé její části posouvaly napříč halou a motory na nich.
Není nám docela jasné, jak fungovala zakončení výrobních linek ve tvaru kovových křesílek. Podlaha je ale převážně kovová a tušíme, že se celé její části posouvaly napříč halou a motory na nich.
V sem tam poházených ocelových bednách se ještě pořád může skrývat leccos zajímavého.
V sem tam poházených ocelových bednách se ještě pořád může skrývat leccos zajímavého.
Červená je teplá voda a modrá studená. Asi.
Červená je teplá voda a modrá studená. Asi.
Rozměry haly jsou těžko představiotelné z obyčejné fotky. Jde zřejmě o jednu z největších fabrik v Brně, s délkou přes čtvrt kilometru. Větší už mají jen v samotném Zetoru.
Rozměry haly jsou těžko představiotelné z obyčejné fotky. Jde zřejmě o jednu z největších fabrik v Brně, s délkou přes čtvrt kilometru. Větší už mají jen v samotném Zetoru.
Stejně jako jiné roky opuštěné budovy i motorárna je krásná ve chvíli, kdy si ji bere zpátky příroda.
Stejně jako jiné roky opuštěné budovy i motorárna je krásná ve chvíli, kdy si ji bere zpátky příroda.
Na zádumčivě krásné pohledy tu člověk narazí na každém rohu.
Na zádumčivě krásné pohledy tu člověk narazí na každém rohu.
Některými skleněnými tabulkami ve střešních světlících dopadá na šlahouny břečťanu vláha, takže nemusí růst jen z podzemních nádrží zčernalého syntetického oleje.
Některými skleněnými tabulkami ve střešních světlících dopadá na šlahouny břečťanu vláha, takže nemusí růst jen z podzemních nádrží zčernalého syntetického oleje.
Svou úžasnou romantiku má motorárna i za setmění.
Svou úžasnou romantiku má motorárna i za setmění.
Konce pohyblivých pásů výrobní linky se tyčí z podlahy jako nějaké zkovovělé houby.
Konce pohyblivých pásů výrobní linky se tyčí z podlahy jako nějaké zkovovělé houby.
Výrobní pásy - tudy se zřejmě (jak?) halou pohybovaly motory od vnější skříně až po úplně dohotovení.
Výrobní pásy - tudy se zřejmě (jak?) halou pohybovaly motory od vnější skříně až po úplně dohotovení.
Odvážná školačka alias superman jako měkké lidské měřítko v nádherném průmyslovém zátiší z betonu a oceli.
Odvážná školačka alias superman jako měkké lidské měřítko v nádherném průmyslovém zátiší z betonu a oceli.
Oleje je tu dostatek na celoroční fritování hranolků pro celé Brno. Hloubku nádrží neznáme a tak se raději snažíme nestoupnout vedle.
Oleje je tu dostatek na celoroční fritování hranolků pro celé Brno. Hloubku nádrží neznáme a tak se raději snažíme nestoupnout vedle.
Škoda, že k ovladači jeřábu nemáme klíče. Jistě by se s ním užila spousta legrace.
Škoda, že k ovladači jeřábu nemáme klíče. Jistě by se s ním užila spousta legrace.
Tak, jak nám to předvádí dívka v modrém tričku.
Tak, jak nám to předvádí dívka v modrém tričku.
Odvážná školačka jako soška víly v dávno opuštěné letní zahradě.
Odvážná školačka jako soška víly v dávno opuštěné letní zahradě.
Výjimečně zde lze narazit i na osobu mužského pohlaví. Že by údržbář kontrolující zarezlé stroje?
Výjimečně zde lze narazit i na osobu mužského pohlaví. Že by údržbář kontrolující zarezlé stroje?
Kromě několika drobných netěsností je budova ve výborném stavu. Bude jí škoda. Nešlo by místo zbourání postavit domy uvnitř ní? Vešly by se sem celé ulice.
Kromě několika drobných netěsností je budova ve výborném stavu. Bude jí škoda. Nešlo by místo zbourání postavit domy uvnitř ní? Vešly by se sem celé ulice.
Svojí rozlohou je motorárna zhruba stejně velká jako celý hrad Špilberk včetně nádvoří a hradeb.
Svojí rozlohou je motorárna zhruba stejně velká jako celý hrad Špilberk včetně nádvoří a hradeb.
S touto fotkou se výážná školačka propracovala mezi dvanáct nejlepších modelek pro kalendář Druhé Brno 2019.
S touto fotkou se výážná školačka propracovala mezi dvanáct nejlepších modelek pro kalendář Druhé Brno 2019.
Italské roboty COMAU (COnsorzio MAcchine Utensili) patřily a patří mezi světovou špičku v automatizované výrobě aut. Budeme-li věřit nápisu na šatní skříňce, v Zetoru se používaly již od roku 1980 (tedy zřejmě ještě na druhém břehu řeky), zlikvidovány byly po ukončení výroby v roce 2007.
Italské roboty COMAU (COnsorzio MAcchine Utensili) patřily a patří mezi světovou špičku v automatizované výrobě aut. Budeme-li věřit nápisu na šatní skříňce, v Zetoru se používaly již od roku 1980 (tedy zřejmě ještě na druhém břehu řeky), zlikvidovány byly po ukončení výroby v roce 2007.
Vstup je ke schodišti z hlavní haly doslova nízkoprahový.
Vstup je ke schodišti z hlavní haly doslova nízkoprahový.
Nadešel čas, jít se podívat do administrativní části budovy.
Nadešel čas, jít se podívat do administrativní části budovy.
V kancelářské části budovy lze vystoupat po schodech do prvního patra. Překvapivě na nás nad schodištěm nečekají kanceláře, ale rozvodna.
V kancelářské části budovy lze vystoupat po schodech do prvního patra. Překvapivě na nás nad schodištěm nečekají kanceláře, ale rozvodna.
Zásoby elektromateriálu by vystačily ještě minimálně na další pětiletku.
Zásoby elektromateriálu by vystačily ještě minimálně na další pětiletku.
Pak už následují šatní skříňky. Blíží se naše oblíbená disciplína - rozpoznat pohlaví uživatele podle plakátů nalepených z vnitřní strany dvířek. Muži preferují ženy a auta (výjímečně vlaky), ženy naopak děti a herce (výjímečně krajinky). Kdo si však do skříňky nalepil Václava Havla?
Pak už následují šatní skříňky. Blíží se naše oblíbená disciplína - rozpoznat pohlaví uživatele podle plakátů nalepených z vnitřní strany dvířek. Muži preferují ženy a auta (výjímečně vlaky), ženy naopak děti a herce (výjímečně krajinky). Kdo si však do skříňky nalepil Václava Havla?
Nezodpovězená zůstane také otázka, co by prezident Václav Havel řekl na kauzu „popelníček“ prezidenta Miloše Zemana. Holt silný tabák…
Nezodpovězená zůstane také otázka, co by prezident Václav Havel řekl na kauzu „popelníček“ prezidenta Miloše Zemana. Holt silný tabák…
Kdo si do systosti zakouřil, může se věnovat očistě u jednoho z řady umvyadel.
Kdo si do systosti zakouřil, může se věnovat očistě u jednoho z řady umvyadel.
Za umývárnou se konečně dostáváme ke kancelářím. Výkres víka motoru tu právě dokončuje sličná konstruktérka z projekčního oddělení.
Za umývárnou se konečně dostáváme ke kancelářím. Výkres víka motoru tu právě dokončuje sličná konstruktérka z projekčního oddělení.
V kancelářích se taky nachází trošku víc místa pro politické projevy než v řadě hučících strojů v hale pod nimi.
V kancelářích se taky nachází trošku víc místa pro politické projevy než v řadě hučících strojů v hale pod nimi.
Celkově je tu víc místa pro nejrůznější bizarní projevy. Jako třeba finský kalendář restaurace Zetor v Helsinkách (kterou jsme navštívili loni) s nahou dívkou, jídlem v kufru, slepicí a hromadou sena.
Celkově je tu víc místa pro nejrůznější bizarní projevy. Jako třeba finský kalendář restaurace Zetor v Helsinkách (kterou jsme navštívili loni) s nahou dívkou, jídlem v kufru, slepicí a hromadou sena.
Nějaký ten erotický plakát se najde prakticky v každé továrně.
Nějaký ten erotický plakát se najde prakticky v každé továrně.
I kdyby měl být miniaturní, dvoubarevný a ještě špatně oříznutý.
I kdyby měl být miniaturní, dvoubarevný a ještě špatně oříznutý.
Horká linka zvaná „červený telefon“ byla mezi Washingtonem a Moskvou zavedena 30. srpna roku 1963 jako nástroj poslední záchrany před zničující jadernou válkou. O tom, že jedna linka vedla i do Zetoru v Husovicích, však věděl jen málokdo. V USA a Rusku funguje spojení dodnes, Zetor je však v ohrožení - sluchátko je dlouhodobě vyvěšené a těši se ostentativnímu nezájmu…
Horká linka zvaná „červený telefon“ byla mezi Washingtonem a Moskvou zavedena 30. srpna roku 1963 jako nástroj poslední záchrany před zničující jadernou válkou. O tom, že jedna linka vedla i do Zetoru v Husovicích, však věděl jen málokdo. V USA a Rusku funguje spojení dodnes, Zetor je však v ohrožení - sluchátko je dlouhodobě vyvěšené a těši se ostentativnímu nezájmu…
Důkaz pro ty, kteří by snad pochybovali o autenticitě budovy. Ano, ze řekou je sice Zbrojovka, tady je ovšem Zetor.
Důkaz pro ty, kteří by snad pochybovali o autenticitě budovy. Ano, ze řekou je sice Zbrojovka, tady je ovšem Zetor.
No dobře, skutečnost je vždy složitější.
No dobře, skutečnost je vždy složitější.
Telefonní seznam z roku 1990 nenásilně svědčí o tom, že výroba se v motorárně, která měla být pýchou socialistického průmyslu, rozjela až po jeho pádu.
Telefonní seznam z roku 1990 nenásilně svědčí o tom, že výroba se v motorárně, která měla být pýchou socialistického průmyslu, rozjela až po jeho pádu.
Psací stroje zanček Zeta a Consul patřily k rodinnému stříbru, které se ve Zbrojovce vyrábělo podle původního amerického vzoru. Licence značky Remington vypršela v roce 1948 a následně začali ve Zbrojovce vyrábět stroje Zeta, od roku 1960 postupně nahrazované modernějšími Consuly. V kanceláři motorárny tak našel využití vlastní výrobek společnosti.
Psací stroje zanček Zeta a Consul patřily k rodinnému stříbru, které se ve Zbrojovce vyrábělo podle původního amerického vzoru. Licence značky Remington vypršela v roce 1948 a následně začali ve Zbrojovce vyrábět stroje Zeta, od roku 1960 postupně nahrazované modernějšími Consuly. V kanceláři motorárny tak našel využití vlastní výrobek společnosti.
Legendární Windows 95 byl vyvinut právě včas, aby zasáhl do výroby v motorárně.
Legendární Windows 95 byl vyvinut právě včas, aby zasáhl do výroby v motorárně.
Stravenky je třeba platit na desetník přesně!
Stravenky je třeba platit na desetník přesně!
O vysoké kvalitě motorů značky Zetor by mohl svědčit nevyužitý štoček zmetkových lístků, které tu zahálí už 12 let.
O vysoké kvalitě motorů značky Zetor by mohl svědčit nevyužitý štoček zmetkových lístků, které tu zahálí už 12 let.
Parovody se plazí za oknem jako hypertrofní kovoví hadi.
Parovody se plazí za oknem jako hypertrofní kovoví hadi.
Shora kryje budovu takřka plochá střecha se zajímavě tvarovanými světlíky a výduchy vzduchotechniky.
Shora kryje budovu takřka plochá střecha se zajímavě tvarovanými světlíky a výduchy vzduchotechniky.
Rok výroby ventilátoru svědčí o tom, že motorárna nebyla zřejmě dokončena dříve než v roce 1989.
Rok výroby ventilátoru svědčí o tom, že motorárna nebyla zřejmě dokončena dříve než v roce 1989.
Ve firemní kantýně už nás pravděpodobně nikdo neobslouží. Ani ČD pro Vás už tu nemají.
Ve firemní kantýně už nás pravděpodobně nikdo neobslouží. Ani ČD pro Vás už tu nemají.
Ještě hůř dopadla jídelna a kuchyně. Zde už stihli řádit přihlouplí vandalové, kteří poničili, co se poničit dalo.
Ještě hůř dopadla jídelna a kuchyně. Zde už stihli řádit přihlouplí vandalové, kteří poničili, co se poničit dalo.
Oběd by tu teď byl zřejmě poněkud křupavější, než by nám chutnalo.
Oběd by tu teď byl zřejmě poněkud křupavější, než by nám chutnalo.
Místnost v prvním patře je snad velínem, ze kterého je rozhled na většinu výrobní haly pod oknem.
Místnost v prvním patře je snad velínem, ze kterého je rozhled na většinu výrobní haly pod oknem.
Ovladač soustruhu na vrtání motoru je podobně barevný, avšak o poznání složitější než třeba ovladač herní konzole. S tím by asi měli milovníci počítačových her složitější život!
Ovladač soustruhu na vrtání motoru je podobně barevný, avšak o poznání složitější než třeba ovladač herní konzole. S tím by asi měli milovníci počítačových her složitější život!
Kontrola kvality!
Kontrola kvality!
Tak vypadá výhled z velína do jižní části haly. Je tu ticho až strašidelné, prázdná hala ostře kontrastuje s představou řvoucích strojů.
Tak vypadá výhled z velína do jižní části haly. Je tu ticho až strašidelné, prázdná hala ostře kontrastuje s představou řvoucích strojů.
Že by tu už tehdy měli prosklenou klec pro kuřáky? Nebo jde o nějakou zkušebnu? Neumíme si sami odpovědět.
Že by tu už tehdy měli prosklenou klec pro kuřáky? Nebo jde o nějakou zkušebnu? Neumíme si sami odpovědět.
Největší letní zahrada v Brně odevzdaně čeká na svůj osud.
Největší letní zahrada v Brně odevzdaně čeká na svůj osud.
Za pár let tudy budou hlučně projíždět auta a prostrannost haly budou připomínat jen nepohodlné open-space kanceláře.
Za pár let tudy budou hlučně projíždět auta a prostrannost haly budou připomínat jen nepohodlné open-space kanceláře.
Jsou místa, kde se dá při troše trpělivosti přímo překročit hranice prvního a druhého Brna.
Jsou místa, kde se dá při troše trpělivosti přímo překročit hranice prvního a druhého Brna.
Možná, že zakončení pohyblivých pásů sloužilo jako ústí dopravníku na odpadní materiál při obrábění. Ocenili bychom vzpomínky pamětníků.
Možná, že zakončení pohyblivých pásů sloužilo jako ústí dopravníku na odpadní materiál při obrábění. Ocenili bychom vzpomínky pamětníků.
Barevné kombinace kovových konstrukcí, blankytu oblohy a popínavých rostlin nás nepřestávají fascinovat.
Barevné kombinace kovových konstrukcí, blankytu oblohy a popínavých rostlin nás nepřestávají fascinovat.
Tady je pořád na co koukat.
Tady je pořád na co koukat.
Zadní menší hala je prakticky dokonale vyklizená. Zbývají jen betonové stěny…
Zadní menší hala je prakticky dokonale vyklizená. Zbývají jen betonové stěny…
A odsekané stonky trifidů.
A odsekané stonky trifidů.
Po točitém schodišti lze vystoupúat do nejtajemnější místnůstky v motorárně, přikrčené nad firemním archivem.
Po točitém schodišti lze vystoupúat do nejtajemnější místnůstky v motorárně, přikrčené nad firemním archivem.
Výměník s relativně moderním vybavením, které ještě nikdo nestihl opotřebovat.
Výměník s relativně moderním vybavením, které ještě nikdo nestihl opotřebovat.
A pod ním archiv. Ve stovkách svazků je tu uloženo víc informací o motorárně, než bychom kdy dokázali vstřebat. Sbohem tedy, bylo to překrásné…
A pod ním archiv. Ve stovkách svazků je tu uloženo víc informací o motorárně, než bychom kdy dokázali vstřebat. Sbohem tedy, bylo to překrásné…

Zdroje

  1. Šuman-Hreblay, M.: Historie traktorů Zetor. CPress, Brno, 2012. ISBN 978-80-264-0042-4.
  2. Franěk, O.: Dějiny koncernu brněnské Zbrojovky. Blok, Brno, 1969.
  3. Sapík, L: Zetor prodává lukrativní areál vedle Zbrojovky za 200 milionů Kč. Dostupné z https://www.archiweb.cz/n/home/zetor-prodava-lukrativni-areal-vedle-zbrojovky-za-200-milionu-kc.
  4. Hospodářské noviny: Brněnskému Zetoru hrozí konkurs. Dostupné z https://archiv.ihned.cz/c1-771073-brnenskemu-zetoru-hrozi-konkurs.
  5. Česká televize: Retro. Dostupné z https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/212411000360013/.
 
Článek ze dne 7. 6. 2019 byl naposledy upraven dne 11. 6. 2019 a zobrazen celkem 14334×, naposledy dne 23. 4. 2024 v 23:58.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Zbrojovka Brno
Zbrojovka Brno
Faktografie Založeno:1918 Zrušeno:2006 Výroba:střelné zbraně, auta Zaměstnanců:max. ? Vlečka:ano Historie Téměř sto…
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-24]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Motor%c3%a1rna%20Zetor.
 
Desktopová verze | Mobilní verze