Odlehčovací komora Dalimilova

Průměr stoky CH, která přivádí své splaškové vody do rozdělovací komory pod Dalimilovou ulicí, vzbuzuje respekt. Takovým potrubím může člověk dojít až kdo ví, kam.
Průměr stoky CH, která přivádí své splaškové vody do rozdělovací komory pod Dalimilovou ulicí, vzbuzuje respekt. Takovým potrubím může člověk dojít až kdo ví, kam.

Tak, jako i na jiných místech brněnské kanalizační soustavy, je i v Medlánkách a Řečkovicích zapotřebí ošetřit stavy, kdy se do kanalizace dostane větší množství vody z přívalových dešťů nebo havárií na povrchu. Kanalizační síť není dimenzována na extrémní průtoky, ke kterým může dojít několikrát do roka, a je proto zapotřebí zajistit, aby se jednorázově nadbytečné množství vody dostalo mimo kanalizaci a proplynulo městem po trase povrchových vodních toků.

K tomu slouží odlehčovací komory, do kterých je obvykle zavedeno větší potrubí umožňující řádově vyšší průtoky včteně přívalových dešťů a v nichž na základě rostoucí hladiny přebytečná voda přeteče přes přelivnou hranu umístěnou ve vhodné výšce a krátkou spojovací štolou vchrstne do níže položené řeky či potoka, žel v takovém případě bez řádného vyčištění v čistírně odpadních vod (lze jen doufat, že taková přívalová vlna je dostatečně naředěná, aby nezpůsobila v potoce či řece fatální škody). Při běžném průtoku zůstává hladina splaškových vod pod úrovní přelivné hrany a proudí dále podstatně zmenšenou kanalizační stokou.

Odlehčovací komora pod Dalimilovou ulicí v Králově Poli slouží ke zkrocení přívalové vlny na kanalizačním sběrači CH vedoucím z oblasti vysokoškolského kampusu a technologického parku na rozhraní králova Pole a Medlánek. Samotná komora je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 4 m × 6 m, přibližně diagonálně přepůlená ocelovou přelivnou hranou, nad kterou ústí sběrač CH vyvedený v betonovém potrubí o průměru cca 2 m, zužující se v korytě nad hranou až na průměr cca 30 cm. Přebytečnou vodu z komory odvádí spojovací štola sestávající z betonového potrubí o průměru 2 m a délce cca 200 m, která ústí do Ponávky v prostoru křovisk za severním zhlavím nádraží Brno-Královo Pole.

Vstup do podzemí je prozaicky jednoduchý. Stačí najít v křoví u severního zhlaví královopolského nádraží otevřenou rouru.
Vstup do podzemí je prozaicky jednoduchý. Stačí najít v křoví u severního zhlaví královopolského nádraží otevřenou rouru.
Roura laškovně zahýbá, jako by pátrače zvala hlouběji a hlouběji do svého chřtánu. Jak hluboko pod město se dostaneme jeho podzemními tepnami?
Roura laškovně zahýbá, jako by pátrače zvala hlouběji a hlouběji do svého chřtánu. Jak hluboko pod město se dostaneme jeho podzemními tepnami?
Mírný proud a veskrze čisté betonové stěny zatím nevěští nic zlého. Světlo v dálce pochází z baterek kolegů, kteří se soukají za námi.
Mírný proud a veskrze čisté betonové stěny zatím nevěští nic zlého. Světlo v dálce pochází z baterek kolegů, kteří se soukají za námi.
V úseku vedoucím pod dálničním přivaděčem ulicí Sportovní musel být profil štoly snížen, aby se vešla pod podložní vrstvu vozovky. Projít se tudy dá jen s obtížemi a v předklonu.
V úseku vedoucím pod dálničním přivaděčem ulicí Sportovní musel být profil štoly snížen, aby se vešla pod podložní vrstvu vozovky. Projít se tudy dá jen s obtížemi a v předklonu.
Místy se betonové ostění tunelu dostává na hranici své životnosti. Zejména ve snížené části pod dálničním přivaděčem ulicí Sportovní se láme pod tíhou kamionů, praská a rozjíždí se.
Místy se betonové ostění tunelu dostává na hranici své životnosti. Zejména ve snížené části pod dálničním přivaděčem ulicí Sportovní se láme pod tíhou kamionů, praská a rozjíždí se.
Že ani beton není dokonale nerozpustný, je dobře vidět na pomalu vznikajících sintrových záclonkách, které jako by z oka vypadly těm v krasových jeskyních.
Že ani beton není dokonale nerozpustný, je dobře vidět na pomalu vznikajících sintrových záclonkách, které jako by z oka vypadly těm v krasových jeskyních.
Na přímém úseku odlehčovací štoly je několik revizních komor s žebříky, po kterých lze skrze poklop vyšplhat na povrch zemský.
Na přímém úseku odlehčovací štoly je několik revizních komor s žebříky, po kterých lze skrze poklop vyšplhat na povrch zemský.
Cesta vzhůru není dlouhá, ale zvedání poklopů, často umístěných ve vozovce frekventovaných silnic, může být smrtelně nebezpečné.
Cesta vzhůru není dlouhá, ale zvedání poklopů, často umístěných ve vozovce frekventovaných silnic, může být smrtelně nebezpečné.
A to je samotná rozdělovací komora. Betonová místnost, do které proudí splašky rozměrným tunelem, aby pokračovaly pouze tenkou trubkou. přebytečná voda se při nárazových deštích či haváriích vodovodu přelije přes ocelovou hranu do štoly, kterou jsme přišli.
A to je samotná rozdělovací komora. Betonová místnost, do které proudí splašky rozměrným tunelem, aby pokračovaly pouze tenkou trubkou. přebytečná voda se při nárazových deštích či haváriích vodovodu přelije přes ocelovou hranu do štoly, kterou jsme přišli.
Na fotografii přelivné hrany je dobře vidět disproporce mezi průměrem štoly, kterou jsme přišli, spojující odlehčovací komoru s Ponávkou a pokračováním splaškové stoky CH.
Na fotografii přelivné hrany je dobře vidět disproporce mezi průměrem štoly, kterou jsme přišli, spojující odlehčovací komoru s Ponávkou a pokračováním splaškové stoky CH.
Zatímco na povrchu není nic znát, příprava na další vražedné soupeření brněnských mafiánských rodin sdružených pod hlavičkou Assassinu a vedených Instruktory Brno, je v podzemí již v plném proudu (text a kód na fotce byl změněn).
Zatímco na povrchu není nic znát, příprava na další vražedné soupeření brněnských mafiánských rodin sdružených pod hlavičkou Assassinu a vedených Instruktory Brno, je v podzemí již v plném proudu (text a kód na fotce byl změněn).
 
Článek ze dne 11. 5. 2016 byl naposledy upraven dne 11. 5. 2016 a zobrazen celkem 13655×, naposledy dne 13. 4. 2024 v 8:25.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Cejl (ulice v Brně)
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Krysí štola na Špilberku
Odlehčovací komory kanalizace v Brně
V současné době jsou na webu zpracovány články o následujících odlehčovacích komorách: Kmenová stoka A Kmenová stoka B OKB04 - pod Opuštěnou ulic…
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora Červený mlýn
Nevelká odlehčovací komora se nachází na kanalizačním přivaděči C08 v prostoru bývalého Červeného mlýna pod ulicí Cimburkovou v Brně. Stoka C08, která přic…
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora Opuštěná
Mohutné temné ústí z odlehčovací komory pod ulicí Opuštěnou v Brně je dobře patrné z železničního mostu, po kterém přijíždí vlaky od jihu na brněnské hlavní …
Komínský horkovodní tunel
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Brno
Ponávka
Ponávka Délka:16,8 km Pramen:vlastní pramen v lese u obce Vranov Ústí:řeka Svitava Pomoří:Černé moře Přestože je …
Brno-Královo Pole (žst)
Brno-Královo Pole (žst)
Název stanice: Brno-Královo Pole Číslo stanice: 333153 Zkratka: BNO KP Kilometrická poloha: 8,5…
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora OKB11 na pravém břehu Svratky pod Bítešskou ulicí naproti oblíbenému koupališti Riviéra v Brně je zařízení sloužící pro snížení množství…
Odlehčovací komora Bítešská
Odlehčovací komora Komárovské nábřeží
Nedaleko soutoku Svitavského náhonu a Svratky v Brně se od roku 2013 nachází na paralelním soutoku kmenové stoky B a stok BB a B01 obří retenční nádrž Jene…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-13]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Odleh%c4%8dovac%c3%ad%20komora%20Dalimilova.
 
Desktopová verze | Mobilní verze