Pivovar Jehnice

Historie

Datum založení pivovaru v Jehnicích není přesně známé, odhady stáří několikapatrových sklepů s podzemními prameništi mohou zasahovat až do 16. století. Na místě původního pivovaru byla v roce 1886 vybudována moderní provozní budova s komínem čtvercového průřezu a sladovnou, které vévodila dvojice nižších identických komínů s kruhovým průřezem. Majitelem nově vybudovaného pivovaru se stal rytíř Theodor Offerman, jehož iniciály jsou patrné i v roce 2014 po 128 letech vyvedené v plastické dřevěné podobě na štítě budovy.

Pivovar byl od rekonstrukce v roce 1897 nepřetržitě v provozu až do roku 1915, kdy byl vlivem válečných událostí uzavřen a obnova vařby nastala až v roce 1918. Před první světovou válkou se stala majitelem pivovaru rodina Bauerova, která jej během období první republiky nejprve pronajala a posléze odprodala německé společnosti Moravia, vlastnící několik menších pivovarů v Brně a také bývalý zámecký pivovar v Rájci nad Svitavou. Ve vlastnictví této akciové společnosti výroba rostla až do roku 1939, kdy kulminovala na hodnotě 50000 hl/rok a tři roky po započetí druhé světové války byla v roce 1942 definitivně ukončena.

Po druhé světové válce je pivovar v rámci znárodnění přičleněn k národnímu podniku Středomoravské pivovary Brno, výroba však již není obnovena a posléze dochází ke zbourání komína a budovy sladovny a pivovar nadále chátrá. Pokus o záchranu budovy se koná na konci 90. let, kdy pivovar získává soukromá osoba a pokouší se o rekonstrukci budovy a vybudování vinárny ve sklepních prostorech. Po neúspěchu tohoto snažení v areálu několik let funguje autosprávkárna, po jejímž zániku je pivovar odsouzen k dalšímu chátrání a postupně je zcela opuštěn a silně zdevastován.

Nejnovější záměr na rekonstrukci pochází z roku 2013: společnost Check & Correct hodlá přestavět původní a dobudovat nové stavby v rámci komplexu pěti budov na bytové prostory, dům s pečovateslkou službou a welness centrum.

Popis

Přeživší budovy pivovaru (hlavní provozní budova a skladiště) se nachází při ulici Kleštínek na západním okraji městské části Brno-Jehnice. Hlavní budova je tříposchooďová (dvě patra + využitá půda) s hlavním štítem přibližně v severojižním směru, na nějž ze západní strany navazuje kolmý podružný štít dvouposchoďové části budovy. Na severní stěně budovy jsou patrná masivní kola s ozubením, která sloužila pravděpodobně k přenosu energie od parního stroje, umístěného ve strojovně pod komínem, k systému vnitřních transmisí, které jsou v roce 2014 stále zachované na svém místě. Západně od hlavní budovy se rozkládá dvouposchoďová budova skladiště s rozsáhlými sklepy. Sladovna přiléhající k hlavní budově z jihu byla v 2. polovině 20. stoltí sbourána, stejně jako komín se strojovnou parního stroje severně od hlavní budovy (na místě se dnes rozkládá zpustlá zahrada).

Pod celým pivovarem se rozprostírají výškově různě členěné sklepy, které původně sloužily pro technologii pivovarnictví a později také jako skladiště. Přímo pod budovou se nachází několik silných pramenů kvalitní vody, proto byl ve sklepech vybudován systém jímek a voda z nich byla dále využita pro výrobu piva. Po opuštění pivovaru jsou jímky nouzově zaústěny do odpadného potrubí, které vychází na povrch ve zpustlé zahradě přibližně na místě bývalého komína a vody z něj volně vytéká do Jehnického potoka. Sklepením pivovaru se věnuje samostatný článek.

 
Článek ze dne 5. 8. 2014 byl naposledy upraven dne 5. 11. 2016 a zobrazen celkem 13654×, naposledy dne 28. 2. 2024 v 23:48.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Pivovar Moravia
Pivovar Moravia
Jako pivovar(y) Moravia bývá označovaná zaniklá akciová společnost se sídlem v Brně na rohu Štefánikovy a Kotlářské ulice, historicky druhý nejvýznamnější vý…
Podzemí řečkovického pivovaru
Podzemí řečkovického pivovaru
Podzemí pod bývalým pivovarem v Brně-Řečkovicích tvoří spletitý systém relativně mělce uložených chodeb a nádrží, jehož část se již v minulosti zhroutila. …
Sklepy pivovaru Moravia
Sklepy pivovaru Moravia
Historicky druhým nejvýznamnějším pivovarem v Brně (po starobrněnském pivovaru) byl v první polovině 20. století průmyslový pivovar Moravia. Ačkoliv šlo o …
Jehnice (žzast)
Jehnice (žzast)
Název zastávky: Jehnice Číslo stanice: Zkratka: Kilometrická poloha: Provozní ob…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-02-29]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Pivovar%20Jehnice&typzarizeni=c.
 
Desktopová verze | Mobilní verze