Sklep domu pod hradbami Špilberka

Severní stěnu hlavní podzemní místnosti zdobí výklenek - nika, do kterého se umísťovala lampa nebo louč pro osvětlení sklepa.
Severní stěnu hlavní podzemní místnosti zdobí výklenek - nika, do kterého se umísťovala lampa nebo louč pro osvětlení sklepa.
V horní části pravoúhle zalomeného schodiště lze pozorovat zbytky základů dávno zboženého domu.
V horní části pravoúhle zalomeného schodiště lze pozorovat zbytky základů dávno zboženého domu.

V těsné blízkosti jihozápadního bastionu špilberské pevnosti v Brně se pod povrchem městského parku ukrývá nevelký systém sklepních prostor složený z nízké vstupní místnosti, v pravém úhlu zalomeného schodiště a hlavního prostoru starého sklepa. Ačkoliv se sklepení nachází v těsné blízkosti podzemního labyrintu samotné barokní pevnosti (od špilberských kasemat a náslechových chodeb pod bastionem dělí sklep jen jednotky metrů), je původ sklepení pravděpodobně prozaičtější a lze jej vysvětlit jako podsklepení mladšího (z období po poboření hradeb na příkaz Napoleona v roce 1809) na hradě nezávislého domu.

Při procházení historických map Brna je prostor nad sklepem většinou vyznačen pouze jako park, doklad o žádné budově se během 2. poloviny 19. a 20. století nepodařilo dohledat. Nicméně v roce 1858 lze přímo v místě sklepů na jižním svahu pod hradbami doložit nevelkou vinici. Vzhledem k odhadovanému stáří sklepů (polovina 19. století) je tedy možné usuzovat, že neexistující dům byl součástí vinice a sklepení tak sloužilo ke skladování sudů s vínem.

Dům byl v pozdější době, pravděpodobně v souvislosti se zánikem vinice na přelomu 19. a 20. století, zbourán a podzemní prostory upadly v zapomnění, ze kterého byly vyzdviženy až při svém znovuobjevení při rekonstrukci fortifikačních zdí na Špilberku v roce 2006. Tehdy byla vstupní prostora překryta železobetonovou deskou s poklopem, umožňujícím nouzový vstup.

Sklepy jsou vyzděny z pálených cihel, hlavní prostora o rozměru cca 2 m × 4 m má hliněnou podlahu a sestoupit do ní lze po dvojici ocelových stupňových konzol provizorně umístěných na místo někdejších (patrně cihlových) schodů, které se s časem vydrolily. Schodiště disponuje dvěma velkými a dvěma malými nikami pro osvětlení prostoru lampami, obdobná velká nika je pak na severní stěně hlavního prostoru.

Prostory jsou v roce 2016 prázdné a bez využití, prohlídka není náročná ani nebezpečná. Zvláštní tajemný nádech dodávají sklepení především v blízkosti se vinoucí hradební špilberské chodby (známé a možná i některé další neobjevené - v historickém líčení dobývání hradu Švédy jsou informace o množství podminovacích chodeb), do kterých se však odsud nedá žádným způsobem dostat.

Vstupní prostor byl v rámci rekonstrukce překryt železobetonovou deskou, vydrolená schodiště nahrazena svařovanými ocelovými stupništi.
Vstupní prostor byl v rámci rekonstrukce překryt železobetonovou deskou, vydrolená schodiště nahrazena svařovanými ocelovými stupništi.
Napojení schodiště na hlavní podzemní místnost sklepení domu pod hradbami Špilberka.
Napojení schodiště na hlavní podzemní místnost sklepení domu pod hradbami Špilberka.
Prostá hliněná podlaha, valená klenba a stěny vyzděné pálenými cihlami sloužily pravděpodobně ke skladování vína ze svahů Špilberka.
Prostá hliněná podlaha, valená klenba a stěny vyzděné pálenými cihlami sloužily pravděpodobně ke skladování vína ze svahů Špilberka.
Kamenný blok na podlaze sklepení je snad pozůstatkem původního schodiště nebo základem konstrukce pro výrobu či skladování vína.
Kamenný blok na podlaze sklepení je snad pozůstatkem původního schodiště nebo základem konstrukce pro výrobu či skladování vína.
 
Článek ze dne 24. 1. 2016 byl naposledy upraven dne 24. 1. 2016 a zobrazen celkem 14887×, naposledy dne 22. 7. 2024 v 16:35.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Bystrcký horkovodní tunel
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Krysí štola na Špilberku
Krysí štola na Špilberku
Romantickým názvem Krysí štola se už několik staletí honosí částečně ve skále vyražená, částečně vyzděná štola vedoucí z brněnského hradu Špilberka po ji…
Krysí štola na Špilberku
Štola pod hradbami Špilberka
Relativně úzká (cca 80 cm) a nízká (cca 120 cm) štola sloužila pravděpodobně předvším k odvodňování prostoru základů masivních cihelných hradeb brněnského hr…
Krysí štola na Špilberku
Vodojemy na Špilberku
Dvojice různě starých vodojemů na východní straně opevnění hradu Špilberka patří ke třetí etapě výstavby brněnské vodovodní sítě - spádových vodovodů vedou…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-07-23]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Sklep%20domu%20pod%20hradbami%20%c5%a0pilberka.
 
Desktopová verze | Mobilní verze