Sklepy pod domem U tří kohoutů

Nově vybudovaný a v současnosti jediný vstup do sklepení pod domem U tří kohoutů vede svislou šachtou po žebříku z Masarykovy ulice.
Nově vybudovaný a v současnosti jediný vstup do sklepení pod domem U tří kohoutů vede svislou šachtou po žebříku z Masarykovy ulice.

Rozsáhlá sklepení, pravděpodobně až středověkého původu, jsou pozůstatkem podzemních taveren a sklepů sloužících po staletí k uložení piva a vína pod bývalým hostinským domem U tří kohoutů na dolním konci Masarykovy ulice v Brně.

Historie

Sklepy jsou pozůstatkem pravděpodobně středověkého systému podzemních prostor pod domem U tří kohoutů, kde je již v počátkem 17. století doložena taverna. V roce 1746 je doloženo využití sklepů pro skladování kůží k jirchářským účelům, podzemní taverna zde byla otevřena nejpozději v roce 1794. Sklepení tehdy obsahovalo „sklep k ukládání kůží, čtyři další malé sklípky, velký sklep na osmdesát beček vína, podzemní lednici a domovní stoku“. Po zrušení sklepní taverny nejpozději v roce 1897, kdy byl původní barokní dům zbořen a nahrazen o patro vyšším pseudobarokním palácem, byla dnes přístupná část sklepů zasypána a ponechána vlastnímu osudu. Ten se naplnil prozatím šťastným způsobem na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy došlo k sanaci pod vedením Ing. Aleše Svobody a tedy záchraně sklepů, které jsou dnes bez konkrétního využití.

Popis

Současné sklepy jsou pouze částí komplexu sklepení, který se původně rozkládal pod celým blokem domů mezi ulicemi Bašty, Masarykovou a Kapucínským náměstím a podzemními chodbami pravděpodobně pokračoval i pod Josefskou ulici a do sklepů domů na ní stojících. Většina chodeb propojujících tato sklepení s okolním podzemím byla přeťata a zasypána při stavbě kolektorů pod Kapucínským náměstím a Masarykovou ulicí nebo zazděna při sanaci podzemí a jeho oddělení od současných sklepů pod domem U tří kohoutů.

Sklepení je tvořeno třemi poměrně prostornými místnostmi zaklenutými valenou cihlovou klenbou a trojicí chodeb, které je spojovaly s dalšími prostory. Jižní chodba směřuje pod palác Padowetz a je ukončena zazdívkou, za kterou následuje zasypaný úsek. Střední chodba naopak směřuje k jihozápadu do prostoru schodiště přímo pod domem U tří kohoutů, kterým byly sklepy původně přístupné. Také tato chodba je zazděna a jako jediná sanována betonovým nástřikem, ze kterého vykukuje jen několik posledních schodů zaniklého schodiště. Severní chodba byla nově vyražena na konci 20. století a spojuje prostory se svislou šachtou vybavenou žebříkem a zakončenou poklopem, který se nachází v chodníku na nároží masarykovy ulice a Kapucínského náměstí. Čtvrtá chodba, která se nacházela naproti schodišti a mířila pod Masarykovou ulicí do sklepních systémů pod Josefskou ulicí, byla přerušena při stavbě kolektoru a dnes již neexistuje.

Sklepní prostory jsou prázdné, vyčištěné a sanované historickými i moderními cihlami do přibližně původní podoby. Na své nové využití trpělicvě čekají už několik desítek let a patrně ještě nějakou dobu budou.

Pohled na největší z trojice podzemních sálů s valenou cihlovou klenbou. Vpravo je vidět základová zeď pseudobarokního domu, který nahradil původní hostinec v roce 1897 a protnul jeho historická sklepení.
Pohled na největší z trojice podzemních sálů s valenou cihlovou klenbou. Vpravo je vidět základová zeď pseudobarokního domu, který nahradil původní hostinec v roce 1897 a protnul jeho historická sklepení.
Pohled na dveřní otvor, kterým pokračuje cesta do centrálního podzemního sálu, odkud se původně dalo vyrazit do čtyř světových stran.
Pohled na dveřní otvor, kterým pokračuje cesta do centrálního podzemního sálu, odkud se původně dalo vyrazit do čtyř světových stran.
Pohled zpět do největšího - severního sálu. Vpravo je vidět přístupová chodba z nově proražené šachty, vlevo nárožní základová zeď domu U tří kohoutů.
Pohled zpět do největšího - severního sálu. Vpravo je vidět přístupová chodba z nově proražené šachty, vlevo nárožní základová zeď domu U tří kohoutů.
Centrální podzemní sál při pohledu od jihu. Zcela vlevo betonem sanovaná chodba od schodiště, dále propojka do severního sálu a vpravo zazděná chodba pod Josefskou ulici, zrušená při výstavbě kolektoru.
Centrální podzemní sál při pohledu od jihu. Zcela vlevo betonem sanovaná chodba od schodiště, dále propojka do severního sálu a vpravo zazděná chodba pod Josefskou ulici, zrušená při výstavbě kolektoru.
Tentýž sál od severu. Členitost chodeb dává i po vzorně provedené sanaci tušit, že sklepení vznikalo a propojovalo se postupně, snad v období několika staletí.
Tentýž sál od severu. Členitost chodeb dává i po vzorně provedené sanaci tušit, že sklepení vznikalo a propojovalo se postupně, snad v období několika staletí.
Jediná betonem sanovaná chodba vede k jihozápadu pod samotný dům U tří kohoutů. Ze železobetonového nástřiku koukají pouze tři schody zaniklého schodiště, kudy se dřív do sklepení vstupovalo.
Jediná betonem sanovaná chodba vede k jihozápadu pod samotný dům U tří kohoutů. Ze železobetonového nástřiku koukají pouze tři schody zaniklého schodiště, kudy se dřív do sklepení vstupovalo.
Ještě jeden pohled k severu, tentokrát již z konce třetího - jižního sálu. Zde byly pravděpodobně původně skladovány sudy s moravskými i zahraničními víny.
Ještě jeden pohled k severu, tentokrát již z konce třetího - jižního sálu. Zde byly pravděpodobně původně skladovány sudy s moravskými i zahraničními víny.
Zazděná chodba v jižním sále prozrazuje, že systém býval dřív podstatně větší. Tudy by bylo možné se prokopat do sklepení pod palácem Padowetz, která jsou v současnosti (pravděpodobně) také bez využití.
Zazděná chodba v jižním sále prozrazuje, že systém býval dřív podstatně větší. Tudy by bylo možné se prokopat do sklepení pod palácem Padowetz, která jsou v současnosti (pravděpodobně) také bez využití.
Pohled zpět do jižního sálu z chodby, která rovněž spojovala sklepení s podzemím pod palácem Padowetz, odhaluje zajímavý úkaz - podzemní kanalizační vpusť.
Pohled zpět do jižního sálu z chodby, která rovněž spojovala sklepení s podzemím pod palácem Padowetz, odhaluje zajímavý úkaz - podzemní kanalizační vpusť.
Nejzazším místem, kam bylo lze v roce 2015 podzemím doputovat je tato zazděná jižní chodba pod palácem Padowtzem.
Nejzazším místem, kam bylo lze v roce 2015 podzemím doputovat je tato zazděná jižní chodba pod palácem Padowtzem.

Zdroje

  1. Svoboda, A.: Brněnské podzemí, kniha druhá. R - atelier, s. r. o., Brno. ISBN: 80-902985-1-6.
 
Článek ze dne 16. 11. 2016 byl naposledy upraven dne 16. 11. 2016 a zobrazen celkem 13162×, naposledy dne 23. 4. 2024 v 18:38.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Sklepy hospody U veliké dýmky
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Barokní dům Hlinky 54
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Sklepy pod Kapucínským náměstím
Sklepy pod Kapucínským náměstím
Málokdo tuší, že mimo známé a veřejnosti přístupné sklepní hrobky kapucínského kláštera se pod brněnským Kapucínským náměstím skrývá také systém poměrně hl…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-04-24]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Sklepy%20pod%20domem%20U%20t%c5%99%c3%ad%20kohout%c5%af.
 
Desktopová verze | Mobilní verze