Tunel staré Ponávky

Tunel, kterým kdysi proudila pod Brnem říčka Ponávka, je dnes suchý. Pouze kynetou na jeho dně pomalu protéká voda z bočních přítoků.
Tunel, kterým kdysi proudila pod Brnem říčka Ponávka, je dnes suchý. Pouze kynetou na jeho dně pomalu protéká voda z bočních přítoků.

Jako tunel staré Ponávky je označován soubor asi 4,5 km na sebe navazujících podzemních štol vedoucích od železniční stanice Brno-Královo Pole až k bývalému areálu textilní továrny Vlněna na hranici Trnité a Komárova. Původně tunelem protékala říčka Ponávka, která byla v roce 1993 odkloněna nově vybudovaným tunelem mimo centrum Brna; od té doby slouží tunely částečně jako kanalizační systém pro odtok povrchových vod, částečně jako splašková kanalizace. Části, které nejsou přímo zahrnuty do systému splaškové kanalizace, jsou s ní těsně propojeny. Severní část systému nese v brněnské stokové síti označení CB.

Histrorie

Tunel staré Ponávky patří k nejstarším podzemním vodohospodářským stavbám v Brně. Do říčky, která odpradávna protékala z Králova Pole podle dnešních ulic Sportovní, Drobného, Příkop, Ponávka a Vlhká byly s postupným rozvojem města za hranici středověkých hradeb zaúsťovány dílčí stoky. Ponávka sloužila původně také jako zdroj vody pro Brno i její recipient. S dalším rozšiřováním města v důsledku průmyslové revoluce v 19. století se stávala stále znečištěnější Ponávka postupně spíše otevřenou stokou a přítěží rozvoje Brna. Přispělo k tomu i postupné zavádění vodovodů (zejm. pisáreckého v roce 1872), které výrazně zvýšily množství odpadních vod. V oce 1892 se v Brně začala intenzivní výstavba stokové sítě, v jejímž rámci ošlo v roce 1899 také k zakanalizování částí menších městských vodotečí - Ponávky, Svitavského a Svrateckého náhonu a potoků protékajících pod centrem města.

Na téměř sto let tak zmizely vody Ponávky v podzemí, konkrétně v cihlové klenuté štole začínající na okraji parku Lužánky, kterým říčka stále ještě protéala po povrchu, a končící za textilní továrnou Vlněnou na hranici Komárova, kde se definitivně spojily vody všech tří významných brněnských toků mimo Svratku a Svitavu.

S pokračujícím rozvojem města ve 20. století docházelo k postupnému zakanalizovávání dalších úseků Ponávky njprve přes park Lužánky a dále pod dnešní ulicí Sportovní a postupně až ke Královpolskému nádraží. Vyvrcholením byl odklon Ponávky do Svitavy v roce 1993 a „vyschnutí“ tunelu staré Ponávky až po soutok s kmenovou stokou C v roce 1993.

Popis

V roce 2014 je severní část systému (od soutoku s kmenovou stokou C pod křižovatkou ulic Příkop a Milady Horákové) používána jako doplňková stoka pro případ přívalových dešťů. Za tímto účelem je po celé délce mnohočetně propojena s kmenovou stokou C a současně překřížena sběrači pro kmenovou stoku (C02, C04, C06, C10, CF a další). Tunel nevede příliš hluboko pod povrchem (v některých částech trasy méně než 1 m), výrazněji se zahlubuje až pod náměstím 28. října. Na zajímavosti přidává tunelu jednak jeho rozmanité stáří (budován byl postupně téměř 100 let), hlavně pak historická kleutá část, která není původně součástí stokové kanalizace, ale prováděla pod městem řeku Ponávku. Jižní část tunelu (od soutoku s kmenovou stokou C dolů) je využívána splaškovou kanalizací a dosud čeká na podrobnější prozkoumání.

Zdroje

  1. Kanalizační síť, dostupné z http://www.bvk.cz/
Dolní a současně jižní konec samostatného tunelu staré Ponávky na soutoku s kmenovou stokou C pod začátkem ulice Příkop.
Dolní a současně jižní konec samostatného tunelu staré Ponávky na soutoku s kmenovou stokou C pod začátkem ulice Příkop.
Ve své nejstarší části prochází tunel pode dnem někdejšího rybníka na náměstí 28. října. V létě roku 2014 byla zrušena pravostranná štola přicházející pod ulicí Milady Horákové a nahradily ji polymerbetonové tvárnice.
Ve své nejstarší části prochází tunel pode dnem někdejšího rybníka na náměstí 28. října. V létě roku 2014 byla zrušena pravostranná štola přicházející pod ulicí Milady Horákové a nahradily ji polymerbetonové tvárnice.
Na podzim roku 2014 byla rekonstrukce stoky pod ulicí Milady Horákové ukončena a soutok obou tunelů byl uveden do provozního stavu.
Na podzim roku 2014 byla rekonstrukce stoky pod ulicí Milady Horákové ukončena a soutok obou tunelů byl uveden do provozního stavu.
Postup profilovanými polymerbetonovými tvárnicemi je podstatně obtížnější než v případě staré klenuté stoky.
Postup profilovanými polymerbetonovými tvárnicemi je podstatně obtížnější než v případě staré klenuté stoky.
Tak vypadala noční ulice Milady Horákové z podzemí v létě roku 2014. Jedinečná příležitost, podívat se do staré Ponávky, se uzavřela v září téhož roku.
Tak vypadala noční ulice Milady Horákové z podzemí v létě roku 2014. Jedinečná příležitost, podívat se do staré Ponávky, se uzavřela v září téhož roku.
Pohled od soutoku směrem k severu. Do tunelu ústí několik historických stok různého stáří, velikosti i účelu.
Pohled od soutoku směrem k severu. Do tunelu ústí několik historických stok různého stáří, velikosti i účelu.
Pohled na několikanásobný soutok ze severu.
Pohled na několikanásobný soutok ze severu.
Jedna z odbočujících stok vedoucí někam pod třídu kpt. Jaroše. Tudy by se člověk protáhl jedině po čtyřech.
Jedna z odbočujících stok vedoucí někam pod třídu kpt. Jaroše. Tudy by se člověk protáhl jedině po čtyřech.
Pokračujeme k severu: tunel je na několika místech propojen rourou menšího profilu s rovnoběžnou a podstatně mladší kmenovou stokou C. Po proudu je pak vždy přehrazen kovovou stěnou, která má při povodni zvýšit tlak proudící vody a usměrnit ji do nové štoly.
Pokračujeme k severu: tunel je na několika místech propojen rourou menšího profilu s rovnoběžnou a podstatně mladší kmenovou stokou C. Po proudu je pak vždy přehrazen kovovou stěnou, která má při povodni zvýšit tlak proudící vody a usměrnit ji do nové štoly.
Celkový pohled na retardér a spojovací potrubí, které máš štole odlehčit při extrémním průtoku.
Celkový pohled na retardér a spojovací potrubí, které máš štole odlehčit při extrémním průtoku.
Potrubím lze prolézt do kmenové stoky C. Toto je ona v celé své kráse.
Potrubím lze prolézt do kmenové stoky C. Toto je ona v celé své kráse.
Dále k sveru některé retardéry chybí. Profil tunelu se mění a štola se i několikrát mírně zatáčí.
Dále k sveru některé retardéry chybí. Profil tunelu se mění a štola se i několikrát mírně zatáčí.
V severní části pod parkem Lužánky pokrýcá dno tunelu souvislá vrstva sedimentů - kalů.
V severní části pod parkem Lužánky pokrýcá dno tunelu souvislá vrstva sedimentů - kalů.
Modernější úseky z konce 20. století opouští klenutý profil, jsou širší a nižší. Touto částí lze projít pouze v předklonu.
Modernější úseky z konce 20. století opouští klenutý profil, jsou širší a nižší. Touto částí lze projít pouze v předklonu.
Severně od Lužánek se profil opět mění. Nejmladší úsek tunelu je tvořen žlutou laminátovou rourou o světlosti cca 200 cm.
Severně od Lužánek se profil opět mění. Nejmladší úsek tunelu je tvořen žlutou laminátovou rourou o světlosti cca 200 cm.
Ani zde nechybí propojení s kmenovou stokou C. Dno je pokryto vysokou vrstvou nánosů a kanálem probíhá nemálo potkanů.
Ani zde nechybí propojení s kmenovou stokou C. Dno je pokryto vysokou vrstvou nánosů a kanálem probíhá nemálo potkanů.
Směrem k severu zápach sílí. Navíc tu je cítit velmi intenzivně toluen a hrozí nedostatek kyslíku ve štole.
Směrem k severu zápach sílí. Navíc tu je cítit velmi intenzivně toluen a hrozí nedostatek kyslíku ve štole.
Po celé délce ústí do tunelu staré Ponávky menší roury a sběrače. Odvážnější z nás se do některých pustili i osobně.
Po celé délce ústí do tunelu staré Ponávky menší roury a sběrače. Odvážnější z nás se do některých pustili i osobně.
Cesta na povrch není dlouhá, za to ale některé poklopy neotevře ani stará Zavadilka - a ta má sílu jako zápasník.
Cesta na povrch není dlouhá, za to ale některé poklopy neotevře ani stará Zavadilka - a ta má sílu jako zápasník.
Nakonec vylézáme na povrch v opuštěné části parku. Je po půlnoci, nehrozí, že něoho vyděsíme k smrti.
Nakonec vylézáme na povrch v opuštěné části parku. Je po půlnoci, nehrozí, že něoho vyděsíme k smrti.
Shora odkryté klenutí tunelu staré Ponávky ve dvoře zbouraného domu mezi ulicemi Koliště a Vlhká.
Shora odkryté klenutí tunelu staré Ponávky ve dvoře zbouraného domu mezi ulicemi Koliště a Vlhká.
 
Článek ze dne 26. 9. 2014 byl naposledy upraven dne 26. 9. 2014 a zobrazen celkem 15070×, naposledy dne 22. 7. 2024 v 23:03.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Tunel Ponávky
Tunel Ponávky neboli štola stoky CI je necelé 3 km dlouhý tunel, který odklání původní tok říčky Ponávky z prostoru za nádražím Brno-Královo Pole pod sídli…
Brno
Ponávka
Ponávka Délka:16,8 km Pramen:vlastní pramen v lese u obce Vranov Ústí:řeka Svitava Pomoří:Černé moře Přestože je …
Tunely Svitavského náhonu za Špitálkou
Brněnské podzemí
Jako druhé největší české město má Brno co nabídnout nejen nad zemí, ale také pod ní. Nejde jen o známé kasematy na Špilberku nebo na počátku 21. století zpř…
Tunely na Hádech
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…
Bytový dům Dornych 55
Svitavský náhon
Svitavský náhon je vodní tok oddělující se od řeky Svitavy v brněnských Zábrdovicích a protékající částečně pod zemí nejstaršími průmyslovými čtvrtěmi Brna…
Čerpací stanice Kamenný mlýn
Svratecký náhon
Popis Názvem Svratecký náhon bývá označováno vodní dílo - umělý tok odbočující z řeky Svratky v dnešních brněnských Pisárkách nad (v roce 2014 již nevyuží…
Tunely Svitavského náhonu za Špitálkou
Tunel Ponávky za Rumištěm
Tajemný a zrakům obyčejných smrtelníků skrytý tunel Svitavského náhonu, od soutoku se starou Ponávkou pod křižovatkou ulic Křenová a Vlhká prochází ve tvar…
Stoka C02 pod Moravským náměstím
Stoka C02 pod Moravským náměstím
Stoka C02 pod Moravským náměstím je součástí brněnské kanalizační sítě. V roce 2018 prošla část stoky generální rekonstrukcí při které byl vybudován nový ž…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:


Autor: Michal WolfČas: 7. 9. 2022, 8:30
Ta poslední klenutá část stoky CB také není moc stará, je betonová. Původní klenutá část vedla trochu vedle a je již zrušena. Správně je uveden na fotografii její fragment z povrchu. Parkem Lužánky původně vedl stejný obdélníkový profil, jako je za soutokem stok C a CB, přičemž stoka C za dnešním rozdělením před parkem čekala na prodloužení. K tomu došlo někdy na přelomu století, kdy byla vyražena kachlovo-betonová štola DN 2800 od křižovatky Drobného/Pionýrská až po soutok se stokou CB, kde je všechna voda převedena do znatelněji staršího zmíněného obd. profilu. Ten pokračuje jakožto stoka C asi 1 kilometr až do odlehčovací komory Vlhká, kterou jste již také prozkoumali na lodičce. Stoka C od soutoku se stokou CB po tuto odlehčovací komoru také již na průzkum nečeká, protože jsme ji s kolegou Jiříkem Kanálníkem už prozkoumali. Super fotky!

Autor: Michal WolfČas: 7. 9. 2022, 8:28
Ta poslední klenutá část stoky CB také není moc stará, je betonová. Původní klenutá část vedla trochu vedle a je již zrušena. Správně je uveden na fotografii její fragment z povrchu. Parkem Lužánky původně vedl stejný obdélníkový profil, jako je za soutokem stok C a CB, přičemž stoka C za dnešním rozdělením před parkem čekala na prodloužení. K tomu došlo někdy na přelomu století, kdy byla vyražena kachlovo-betonová štola DN 2800 od křižovatky Drobného/Pionýrská až po soutok se stokou CB, kde je všechna voda převedena do znatelněji staršího zmíněného obd. profilu. Ten pokračuje jakožto stoka C asi 1 kilometr až do odlehčovací komory Vlhká, kterou jste již také prozkoumali na lodičce. Stoka C od soutoku se stokou CB po tuto odlehčovací komoru také již na průzkum nečeká, protože jsme ji s kolegou Jiříkem Kanálníkem už prozkoumali. Super fotky!

Autor: Michal WolfČas: 7. 9. 2022, 8:28
Ta poslední klenutá část stoky CB také není moc stará, je betonová. Původní klenutá část vedla trochu vedle a je již zrušena. Správně je uveden na fotografii její fragment z povrchu. Parkem Lužánky původně vedl stejný obdélníkový profil, jako je za soutokem stok C a CB, přičemž stoka C za dnešním rozdělením před parkem čekala na prodloužení. K tomu došlo někdy na přelomu století, kdy byla vyražena kachlovo-betonová štola DN 2800 od křižovatky Drobného/Pionýrská až po soutok se stokou CB, kde je všechna voda převedena do znatelněji staršího zmíněného obd. profilu. Ten pokračuje jakožto stoka C asi 1 kilometr až do odlehčovací komory Vlhká, kterou jste již také prozkoumali na lodičce. Stoka C od soutoku se stokou CB po tuto odlehčovací komoru také již na průzkum nečeká, protože jsme ji s kolegou Jiříkem Kanálníkem už prozkoumali. Super fotky!Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2024-07-23]
Dostupné z: https://druhebrno.cz/Tema/Tunel%20star%C3%A9%20Pon%C3%A1vky.
 
Desktopová verze | Mobilní verze